Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolebørn

Alle skoler i Ikast-Brande Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske, som kan kontaktes for råd og vejledning. Her kan du læse hvornår dit barn indkaldes til samtale og undersøgelse - og hvad samtalen/undersøgelsen drejer sig om. Her finder du også information om kommunens tilbud til overvægtige børn og unge.

Børn på græs 

Sundhedsplejen tilbyder undersøgelser og sundhedssamtaler til alle skolebørn i 0., 1., 4. og 8. klasse. Invitationer til samtale sendes ud via skoleintra. Det er her kommunikationen foregår mellem lærer, forældre, elever og sundhedspleje.

 

Sundhedssamtaler

Samtalerne foregår enkeltvis med eleverne. Udover samtalen bliver børnene vejet og målt og alt efter klassetrin foretager vi syns- og høreprøver. I 0. klasse og i 1. klasse forventer vi, at du som forældre deltager i samtalen. Ved at klikke på nedenstående link, kan du se hvad samtalerne drejer sig om.

Samtaleguide i 0. klasse

Samtaleguide i 1. klasse

Samtaleguide 4. klasse

Samtaleguide 8. klasse

 

Sundhedsplejersken deltager også i det generelle sundhedsfremmende arbejde på skolen i forbindelse med f.eks. temauger eller temadage -  og kan deltage i undervisningen af emner af sundhedsmæssig betydning som konsulent for skolens lærere.

Vi arbejder tæt sammen med forældre, skolens lærere og andre faggrupper, som er tilknyttet skolen.

 

Overvægtsklinik

Tilbud til overvægtige børn og unge i kommunen. 

Sundhedsplejen kan nu tilbyde overvægtsbehandling af overvægtige børn og unge i vores overvægtsklinik.

Her vil I som familie kunne få støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning hos jeres barn ud fra principperne i "Holbæk modellen" fra Holbæk Sygehus. I klinikken får I rådgivning om vægtregulering, spisemønstre, mad- og drikkevarer og motion. Vi laver en individuel plan, og I får hjælp og vejledning til de udfordringer, I står overfor undervejs. Vi lægger vægt på, at behandlingen bygger på et samarbejde af gensidig tillid, at planerne er realistiske og løbende justeres.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.