Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidsordning (SFO) i Ikast-Brande Kommune

SFO er kommunens fritidstilbud til børn fra 0. klasse til og med 4. klasse.

 Elever klatrestativ

 

Nedenfor kan du se: 

 

Oversigt over kommunens SFO'er.

Bording Skoles SFO
Bording Skole
Solsortevej 10
7441 Bording
Leder: Pia Weile
piwei@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 49 70

Engesvang Skoles SFO
Engesvang Skole
Gammel Kongevej 97
7442 Engesvang
Leder: Annette Uldum
anuld@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 50 40

Hyldgårdsskolens SFO
Hyldgårds Allé 7
7430 Ikast
Leder: Benny Nørgaard
benor@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 48 01

Nordre Skoles SFO
Hagelskjærvej 6
7430 Ikast
Leder: Karen Hebsgaard
kaheb@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 47 22

Isenvad Skoles SFO
Bygaden 35
Isenvad
7430 Ikast
Leder: Alan Martinsen
almar@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 50 70

Østre Skoles SFO
Gl. Skolevej 11
7430 Ikast
Leder: Finn Hansen
fihan@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 45 25

Nørre Snede Skoles SFO
Skolegade 2
8766 Nørre Snede
Leder: Mona Salquist
mosal@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 56 15

Ejstrupholm Skoles SFO
Grønningen 3
7361 Ejstrupholm
Leder: Brian Nielsen
brini@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 57 15

Blåhøj Skoles SFO
Blåhøj Skolevej 4
7330 Brande
Leder: Charlotte Skipper
chski@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 38 10

Dalgasskolens SFO
Elmeallé 2 B
7330 Brande
Leder: Betina Koch Jensen
bkjen@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 35 03

Præstelundskolens SFO
Præstelunden 6 A
7330 Brande
Leder: Karin Hvelplund
kahve@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 34 42

Daginstitutionen Regnbuen
Kirkebakken 10
7362 Hampen
Leder: Susanne Rosen Sørensen
surmad@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 57 70

Tilbage til toppen

 

Takst for pasning i SFO:

Nedenstående link viser gældende takster fra 1. januar 2017. Der opkræves takst for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Takster

Tilbage til toppen

 

Åbningstider i de enkelte SFO'er:

Brande, Ikast, Isenvad og Bording

mandag   - torsdag       06.30 - 17.00  

fredag                         06.30 - 15.30

Nørre Snede

mandag   - torsdag       06.20 - 16.45

fredag                         06.20 - 15.40

Ejstrupholm

mandag   - torsdag       06.15 - 17.00

fredag                         06.15 - 15.45

Engesvang

mandag   - torsdag       06.25 - 16.55

fredag                         06.25 - 15.30

Tilbage til toppen

 

Sampasningsdage i SFO'erne

I Økonomiaftalen for 2010 har Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) aftalt, at løsrevne sampasningsdage i daginstitution, dagplejen og SFO skal afskaffes. På sampasningsdage skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til rådighed for børn med behov for pasning. Aftalen gælder ikke Grundlovsdag (d. 5. juni) og Juleaftensdag (24. december).

SFO'er med flere afdelinger har mulighed for at samle børnene i eksempelvis en af afdelingerne, uden det betegnes som en sampasningsdag.

Alle SFO'er i Ikast-Brande Kommune holder lukket:
- Juleaftensdag (24/12)

- Nytårsaftensdag (31/12)

- Grundlovsdag (5/6)

Politisk er det vedtaget, at følgende dage kan være sampasningsdage:
- Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

- Hverdage i forbindelse med skolernes juleferie.

- Hverdage i forbindelse med påskeferien.

- 7 feriemoduluger: Uge 7 (vinterferien), juli måned og uge 42 (efterårsferien)


Forældre, der har behov for børnepasning på ovenstående dage, får tilbud fra kommunen om feriepasning med undtagelse af Grundlovsdag og Juleaftensdag.

Alternativ pasning
Forældrene skal så tidligt som muligt ved opslag i SFO'en orienteres om sampasningsdagen samt hvilken institution, der holder åbent for børn med behov for pasning. Det aftales mellem SFO'erne indenfor lokalområdet, hvem der holder åbent for børn med behov for pasning.

Nærmere oplysning om, hvor feriepasningen foregår fås ved henvendelse til SFO'erne. 

Sampasningsdage er som udgangspunkt dage, hvor kommunen i særlige tilfælde tilbyder et pasningstilbud i en eller anden form, men ikke nødvendigvis i barnets faste institution.

Fordeling af ugerne i Ikast by
I Ikast by er der fælles feriepasning i sommerferien. Pasningen i de resterende skolefridage foregår på egen skole.

I skoleåret 2017/2018 foregår sommerferiepasningen på Østre Skole.

Feriepasning Brande distrikt
I Brande distrikt (Dalgasskolen, Præstelundskolen og Blåhøj Skole) er der fælles feriepasning alle skolefridage. Pasningen foregår på Dalgasskolen, dog med udtagelse mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Her er der pasning på Blåhøj Skole.

Øvrige distrikter
I Engesvang er det i et samarbejde med Engesvang Børnehus.

I Bording er der sommerferieåbent hvert år.

I Nørre Snede og Ejstrupholm er det i samarbejde med daginstitutioner.

Tilbage til toppen

 

Feriemodul

Det er muligt for forældre, hvis børn ikke er tilmeldt SFO, at købe et feriemodul i alle hele uger, hvor skolen holder lukket. Et feriemodul kan kun købes på ugebasis og koster 400,-
pr. uge.

Tilkøb af feriemodul er en mulighed for børn tilmeldt morgenmodul eller børn som normalt ikke er tilmeldt noget SFO-modul. Børn tilmeldt 5-dagsmodul i SFO, skal ikke betale for feriemoduler. 

Tilmelding til feriemodulet SKAL ske senest 6 uger før feriemodulets start. Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende.

Feriemodulet indberettes via Digital pladsanvisning.

Tilbage til toppen

 

Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere her

Tilbage til toppen

 

Ofte stillede spørgsmål

Tilmelding til SFO for nye børn på skolen
Alle børn, der er indskrevet på skolen har som udgangspunkt ret til en SFO-plads. Tilmelding sker via Digital Pladsanvisning.

Tilmelding kan ske fra dag til dag.

Er der en betalingsfri måned i SFO?
Der er betaling i 11 af årets 12 måneder. Juli måned er betalingsfri. Der er tale om en gennemsnitlig årlig udgift for pasning, der indeholder mulighed for, at barnet kan være i SFO på skoledage og skolefridage, der ikke indgår i feriemodulet.

Lukkedage
Følgende dage er SFO'erne lukkede:

- Juleaftensdag den 24. december

- Grundlovsdag den 5. juni

Sampasningsdage
Sampasningsdage er som udgangspunkt dage, hvor kommunen i særlige tilfælde tilbyder et pasningstilbud i en eller anden form, men ikke nødvendigvis i barnets faste institution.

Det er politisk vedtaget, at følgende datoer er sampasningsdage:

- Fredag efter Kr.Himmelfartsdag

- Sommerferien

- Hverdage op til påske

- Mellem jul og nytår

Udmeldelse af SFO
Udmeldelse af SFO skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste dag i en måned.  Udmeldelsen har virkning fra den 1. eller 16. i efterfølgende måned.

Kan man nøjes med kun at vælge morgenmodul?
Ja, det er muligt kun at købe et morgenmodul.

Feriemodul
Man kan ikke købe enkelte dage - kun hele uger.

Tilmelding til feriemoduler skal ske med 6 ugers varsel (se tider under Feriemodul).

Der er søskenderabat ved køb af feriemodul.

Modulordning
- 5 dages modul (gælder for de 40 skoleuger og enkeltdage, der ikke ligger i feriemodulerne).

- kun morgenmodul  (gælder for de 40 skoleuger og enkeltdage, der ikke ligger i feriemodulerne).

- feriemodul - mulighed for tilkøb i 7 ferieuger.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.