Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktiske oplysninger

Herunder kan du finde oplysninger om:

 Cyklistprøve

Frit skolevalg

Hvis I som forældre ønsker en anden skole end distriktsskolen kan I søge om dette ved henvendelse til den nye skole. En plads på en anden skole end distriktsskolen forudsætter, at der på den pågældende skole er plads og at undervsiningstilbuddet er relevant til jeres barn.

Tilbage til toppen

 

Elevbefordring

Ifølge gældende bekendtgørelse af lov om folkeskolens § 26 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller i hjemmets nærhed, hvis

  • elever på 0. - 3. klassetrin har længere skolevej end 2 ½ km.
  • elever på 4. - 6. klassetrin har længere skolevej end 6 km.
  • elever på 7. - 9. klassetrin har længere skolevej end 7 km.
  • elever på 10. klassetrin har længere skolevej end 9 km.


Elever, der går i deres distriktsskole er berettiget til gratis befordring efter ovenstående regler. Se også "Serviceniveau for skolebuskørsel".

Elever, der ikke går i distriktsskolen, er ikke berettiget til gratis befordring. Dog kan eleverne benytte sig af kommunens lokale gratisbusser, hvis disse ruter passer.

Henvendelse om busdriften
Oplever du driftsforstyrrelser eller lignende med dit barns befordring, beder vi dig henvende dig direkte til barnets skole.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, hvilket skoledistrikt I bor i eller andet, er du velkommen til at sende en mail på borneogundervisning@ikast-brande.dk eller ringe på telefon 99 60 54 23.
For at give oplysning om skoledistrikt skal vi bruge det aktuelle vejnavn og postnummer.

Der henvises desuden til www.midttrafik.dk

Tilbage til toppen

 

Hjemmeundervisning

I flg.§ 33 stk. 2 i folkeskoleloven kan du som forælder selv sørge for undervisning af dit barn.
Hvis dit barn ikke går i folkeskolen skal hjemmeundervisningen foregå efter lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler.

Hvis du, som forælder, selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du i følge loven meddele det skriftligt ved at sende en e-mail til Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune inden hjemmeundervisningen starter.

E-mailen skal indeholde oplysninger om

  • Hvilket barn/børn, der skal deltage i undervisningen
  • Hvor undervisningen skal foregå
  • Hvem der skal undervise barnet/børnene

E-mailen skal sendes til:

Skolechef Thomas Garsdal, thgar@ikast-brande.dk

Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune har ifølge § 35 pligt til at føre tilsyn med den undervisning, som barnet får i hjemmet. Tilsynet vil foregå to gange om året. Ved tilsynet vurderes barnets udbytte af undervisningen. En gang om året afholder tilsynet prøver i dansk, matematik, engelsk og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist barnet, leder prøverne.

Har du spørgsmål vedr. hjemmeundervisning, er du velkommen til at skrive en mail til borneogundervisning@ikast-brande.dk eller kontakte skolechef Thomas Garsdal på telefon 99 60 54 21

Tilbage til toppen 


Skolernes feriekalender

Skoleåret 2019/2020 starter mandag d. 12. august 2019.

I skoleåret 2019/2020 vil der være ferie på følgende datoer (begge datoer inklusive):

Efterårsferie: 14/10 - 18/10 2019

Juleferie: 20/12-2019 - 1/1-2020

Vinterferie: 10/2 - 14/2 2020

Påskeferie: 6/4 - 13/4 2020

Skolernes feriekalender 2019-20 

Skolernes feriekalender 2020-21

Vær opmærksom på at nogle skoler kan have lokale ændringer i ferieplanen som følge af omlægning af skoledage. Tjek skolernes lokale hjemmesider, hvis du vil vide mere.

Tilbage til toppen

 

Udsættelse af undervisningspligt

Hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart, skal du anvende det samme link som ved tilmelding af dit barn til børnehaveklasse til det kommende skoleår - se ovenfor.

Tilbage til toppen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.