Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Læring hvordan? Folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune

Her kan du læse mere om Inklusion i skolen, Entreprenørskab, IT, PALS og LP

Alle skoler 

Enkelte skoler 

 

Inklusion

 

Inklusion i skolen

Inklusionsprojektet handler som udgangspunkt om i vores undervisnings- og fritidsinstitutioner at udvikle læringsmiljøer, hvor flest mulige kan deltage. Der vil være børn, som vi ikke vil kunne skabe et læringsmiljø for på grund af deres særlige behov, men det skal være en undtagelse. Vores folkeskoles mangfoldighed skal afspejle sig i arbejdet med at skabe disse forudsætninger.

Folkeskolen skal ses som en dannelses- og uddannelsesinstitution, hvor eleverne gøres uddannelsesparate samtidig med at de hjælpes med at mestre livet i alle dets mange facetter.

Vi lever i en tid, hvor der fokuseres meget på den enkelte og det individuelle. Samtidig har kravene til at fungere i fællesskaber måske aldrig været større. Som skole skal vi derfor i fritid og undervisning forholde os til dette og påtage os opgaven med at se styrken i mangfoldigheden og etablere et stærkt fællesskab, hvor den enkelte kan udvikle sig. Forskning og daglig praksis peger på to fundamentale forudsætninger for at skolens opgave lykkedes: 

  • ingen læring uden fællesskab
  • relationer mellem børn og relationen til de voksne er fundamentale forudsætninger for at den unges identitetsdannelse kan foregå.

Derfor er inklusionen måske det overordnede begreb for ovenstående, men på den lange bane er opgaven, at skolen bliver dannelses- og uddannelsesinstitution for fællesskabets læringsmiljøer.

Hvis du vil vide mere, så klik på nedenstående link

Inkluderende læringsmiljøer i Ikast-Brande kommune

 

Mobning

Det er vigtigt at alle børn trives og lærer i det skoletilbud, de har. Hvis du oplever, at der er mobning på en skole, er det vigtigt, at du kontakter skolens personale med det samme, så skolen har mulighed for at handle.

Du kan læse mere om dine muligheder i denne folder.

 

EntreprenørskabEntreprenoerskab nyt

Entreprenørskabsprojektet formål er at udvikle en kultur i skolen, erhvervslivet, foreningslivet og familien, der gør det muligt at opfylde visionen om, at Ikast-Brande Kommune er stedet, hvor børn og unges læring bygger på innovation og kreativitet.

Læringsstrategier for entreprenørskab blev implementeret i 2006 på IUC, Nørre-Snede Skole, Ejstrupholm Skole, Dalgasskolen og Blåhøj Skole og på Præstelundskolen og Bording Skole i august 2009.

Siden august 2011 har alle skoler i Ikast-Brande Kommune arbejdet med entreprenørskab.

Grundprincipperne i projektet er:

  • Der samarbejdes med det omkringliggende liv  
  • Der ligger menneskelig handlekraft bag produkt og proces, som skaber forandringer
  • Læreren rammesætter
  • Der er behov for det, der laves
  • Der er nytteværdi for andre end eleven selv
  • Eleverne opfattes som ressourcer
  • Der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/et problem  
  • Det er tilladt at dumme sig - der er plads til eksperimentering.

Hvis du vil vide mere:

http://entreprenoerskabsskolen.ikast-brande.dk/ 

 

I nedenstående dokument kan du læse mere om, hvad vi mener, når vi taler om entreprenørskab for børn og unge mellem 6 - 19 år i Ikast-Brande Kommune.

Entreprenørskabsskolens fundament i IBK

Vil du vide mere her og nu: Kontakt Peter Hatting - pehat@ikast-brande.dk

 

Nedenfor kan du se entreprenørskabet i praksis.

 

IT og udvikling af pædagogiske læringsmiljøer

 

I skoleåret 15/16 fik alle elever i Ikast-Brande Kommune udleveret egen computer på skolen. Det åbner op for andre pædagogiske og didaktiske muligheder for læringsdagen på kommunens skoler.
 
For at ruste og sikre en udvikling på skoleområdet er der dannet netværksgrupper med lærere og pædagoger, som har til opgave at være spydspidser for, hvornår og hvordan IT kan være et pædagogisk redskab, som understøtter de enkelte skolefag og aktiviteter i SFO´en.
Det vil sige, at der er fokus på, hvordan IT kan være et redskab til at understøtte læringen for alle elever. Dermed bliver IT et middel til undervisningsdifferentiering og differentiering i det pædagogiske arbejde.
 
Vi ved, at vi allerede har elever, som er meget IT-kompetente på skolerne, derfor ønsker vi at inddrage eleverne som en aktiv ressource på skolerne.

Hvis I vil vide mere, så klik på nedenstående link til vores IT-handlingsplan.

Link til IT-handleplan  

 

Dansk PALS - Positiv Adfærd i Læring og Samspil

PALS anvendes igennem struktureret, systematisk undervisning og vejledning af skolens personale. PALS er udviklet ved Atferdssenteret i Norge og baseret på amerikanske Positive Behavior Intervention Support. PALS i Danmark udvikles i samarbejde med Socialstyrelsen

PALS er en helhedsorienteret udviklingsmodel, hvis hensigt er at udvikle, styrke og støtte operationaliseringen af en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur. Målet med PALS er at styrke både elevernes skolefaglige og sociale kompetencer.

Ikast-Brande Kommune implementerede PALS på Hyldgårdskolen, Engesvang Skole, Ikast Østre Skole (2008), Ikast Nordre Skole (2009), Ikast-Brande Ungdomscenter (2010), Nørre Snede Skole og Blåhøj Skole (2011).

Christina Bagunck - chbag@ikast-brande.dk  og Marie Hultberg - mahul@ikast-brande.dk er ansat i Ikast-Brande Kommune som PALS-vejledere.

Konsulent Marie Hultberg - mahul@ikast-brande.dk er tovholder i projektet.

Hvis du vil vide mere, så klik ind på de enkelte skolers hjemmesider under punktet "skoler" samt flg. sider:

http://www.atferdssenteret.no

http://www.servicestyrelsen.dk


Tilbage til toppen

 LP - Læringsmiljø og pædagogisk analyse.

LP-modellen anvendes systematisk over tid og er udviklet af professor Thomas Nordahl fra Lærerhøgskolen i Hedmark, Norge.

Med LP-modellen arbejder skolerne med en evidensbaseret analysemodel til udvikling og kulturforandring i skolen. Formålet  med modellen er at opnå en forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen.

Følgende skoler arbejder med LP-modellen Isenvad Skole, Bording Skole, Ejstrupholm Skole og Præstelundskolen.

Mette Kirstine Lind og Tine Korsgaard Stobberup er vejledere for LP-skolerne i Ikast-Brande Kommune.

Pædagogisk konsulent Jane Engberg Krogh - jaekr@ikast-brande.dk   er tovholder.
Hvis du vil vide mere, så klik ind på de enkelte skolers hjemmesider under punktet "skoler"

 

Tilbage til toppen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.