Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Underretningsmøde

Her kan du læse mere om, hvad et Underretningsmøde er

Hvornår holdes der Underretningsmøde? 

Et Underretningsmøde afholdes i Familierådgivningen på baggrund af en underretning.

På mødet kvalificeres underretningen ved, at underretter og forældre uddyber de oplysninger, som fremgår af underretningen, og hvor familierådgiver kan spørge nærmere ind til baggrunden for underretningen. Ved at mødes og drøfte underretningen skabes et fælles og mere detaljeret billede af, hvad underretningen drejer sig om. Familierådgivningen får et bedre grundlag for at beslutte næste skridt i sagsbehandlingen.

Det er desuden forventningen, at mødet kan understøtte det videre samarbejde mellem underretter og familie.

Der indkaldes til møde med mindre dén situation, der er underrettet om, allerede ER kendt af Familierådgivningen og indgår i behandling af sagen med den aktuelle familie.

Obs: Underretninger som omhandler vold og misbrug indgår IKKE i strukturen for underretningsmøder.

 

Hvordan indkaldes til et Underretningsmøde?

Familierådgivningen inviterer familien og underretter til møde i Familierådgivningen.

Som udgangspunkt inviteres barnet med til mødet. Hvor det af hensyn til barnet ikke er hensigtsmæssigt, at det deltager, gøres en undtagelse. Barnets deltagelse besluttes af rådgiver og forældre.

Mht. hvilken medarbejder, der forestår mødet fra Familierådgivningen, vil dette være forskelligt, afhængig af, hvorvidt familien i forvejen er i et forløb i Familierådgivningen samt af sagens karakter.

 

Efter mødet

Familierådgivningen udarbejder et dokument, som indeholder de aftaler, der er indgået på mødet. Dokumentet sendes til alle mødedeltagere. 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.