Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad tilbyder familierådgivningen

Henvendelse

Når vi får kendskab til et barn, så kan det ske via en underretning om, at der er et barn, der formodes at have behov for støtte. Det er også ofte familier selv, der henvender sig, fordi de oplever, at de har behov for rådgivning i forhold til deres barns eller deres families situation.

 

Undersøgelse

Når vi modtager en henvendelse om et barn, vil vi sammen med den enkelte familie undersøge barnets situation for at afklare, om der er behov for støtte og i givet fald hvilken.

 

Rådgivning og støtte

Familierådgivningen har mulighed for at iværksætte forskellige former for støtte af kortere eller længere varighed inden for tre hovedgrupper:

 
•Kortere rådgivningsforløb

       Eksempelvis hos en familiebehandler eller på et forældrekursus.

 
•Forebyggende foranstaltninger

       Eksempelvis aflastningsordninger, familiebehandling,

       kontaktpersonsstøtte mv.

 
•Anbringelse uden for hjemmet.

 
•Der ydes råd og vejledning og gives støtte i forhold til at have et barn med kronisk sygdom eller handicap.

 
•Rådgivning og psykologbehandling til børn og forældre på krisecenter.

 

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiderne i Familierådgivningen er:

-          Børnefaglig undersøgelse: max. 4 måneder

-          Behandling af ansøgning om dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller socialpædagigsk friplads: max. 8 uger.

 

Kontakt

Familierådgivningen, Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2 8766 Nørre Snede
Sekretariatets telefon: 99 60 55 00
E-mailadresse: familieraadgivningen@ikast-brande.dk
Leder Lena Munk Troldborg: lmmje@ikast-brande.dk eller telefon 99 60 55 38.

Familierådgivningens modtagelse: 30 67 04 07.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.