Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frikommune

Ikast-Brande Kommune har fået tilladelse til at lave et frikommuneforsøg på børnefamilieområdet. Det betyder, at Ikast-Brande Kommune i perioden 1. maj 2018 til 30. august 2020 har fået dispensation fra enkelte dele af Serviceloven. Nedenfor kan du læse mere om, hvad det betyder for dig som borger i kommunen.

Hvorfor er vi frikommune?

Ikast-Brande Kommune har valgt at søge om frikommune-status, da vi mener, at vi kan tilrettelægge det sociale arbejde med børn og familier på en mere smidig måde. Ved at søge om dispensation fra enkelte regler i Serviceloven, så mener vi, at vi kan halvere den tid, der går, fra Familierådgivningen bliver opmærksomme på, at en familie har behov for hjælp, og til hjælpen er iværksat.

Målet er at øge trivslen blandt udsatte børn og unge ved at styrke det forebyggende sociale arbejde, så børn og unge modtager den rette hjælp så hurtigt som muligt, og senest inden for 6 uger.

 

Hvad har vi fået dispensation fra?

Ikast-Brande Kommune har fået dispensation fra:

  • Servicelovens § 50: Det betyder, at vi ikke længere skal lave børnefaglige undersøgelser. I stedet laver vi en socialfaglig vurdering af behovet for støtte i de første møder med familien.
  • Servicelovens § 48: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave børnesamtaler på bestemte tidspunkter i et sagsforløb. I stedet laver vi en plan med det enkelte barn om, hvordan han/hun ønsker at blive involveret i sin egen sag.
  • Servicelovens § 140, stk. 1 og stk. 3-7: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave handleplaner efter de rammer der er beskrevet i § 140. I stedet vil Ikast-Brande Kommune sammen med familien og familiens netværk udarbejde mål for ønskede forandringer for barnet. Ikast-Brande Kommune vil derefter følge op på planen hver 6-12 uge.  
  • Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2, 3, 6 og 9. Det betyder at Ikast-Brande Kommune kan slå disse fire indsatser sammen til én familieorienteret indsats.

 

Hvad betyder det for borgerne i Ikast-Brande Kommune?

Hvis du i frikommune-forsøgsperioden får kontakt med Familierådgivningen, så betyder det, at du vil opleve et øget samarbejde med Familierådgivningen og fokus på de ressourcer, der er i jeres private netværk.

I stedet for lange undersøgelsesperioder på op til fire måneder, så vil du opleve hyppigere møder, mere inddragelse og hurtigere indsats i de sager, hvor barnet har behov for særlig støtte.

 

Praktisk info

Ikast-Brande Kommune samarbejder med Gladsaxe Kommune og Guldborgsund Kommune om frikommuneforsøget.

Frikommuneforsøget evalueres af VIVE (det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd). 

Hvis du vil læse mere om den lov der gælder for Ikast-Brande i forsøgsperioden, så klik på linket til retsinformation. Det er særligt § 10 der er relevant.

Link til lov om frikommunenetværk

 

Ikast-Brande Kommune har to frikommuneprojekter. Hvert forsøg har en vedtægt:

Forsøg 1 (vedrørende § 48, § 52 og § 140) Link til Frikommunevedtægt

Forsøg 2 (vedrørende § 52, stk. 3, nr. 2, 3, 6 og 9) Link til Frikommunevedtægt

 

Hvis du vil vide mere

Så kontakt:

Projektleder: Birgitte Rønnow: biron@ikast-brande.dk

Udviklingskonsulent: Frej Andersen: frand@ikast-brande.dk

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.