Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

AKT-obs-støtteafdelingen

AKT står for: Adfærd, kontakt og trivsel. Vi arbejder med børn og grupper af børn, som har brug for en særlig indsats for at kunne trives og være i god udvikling.


Hvis du som forælder oplever, at dit barn ikke trives og udvikler sig i hverdagen, er det vigtigt at standse op og gøre noget ved det. Snak med barnet om situationen og snak med hinanden om det.  Snak om hvad I tror, der er i spil for barnet, og hvad der skal til, for at vende udviklingen.


Alt efter barnets alder er det vigtigt at få talt med barnets dagplejer, pædagoger eller lærere om det. Det er vigtigt, der er åbenhed om barnets situation, og der er en god dialog. De voksne, der kender barnet, kan ofte bidrage med vigtig viden om, hvad der er i spil for barnet. Samtidig har de mulighed for at støtte op om barnets trivsel og udvikling i hverdagen. Gode samtaler er nemlig ikke nok, der skal være fælles handling. Det er de konkrete handlinger i hverdagen i dagplejen, institutionen og skolen, der gør en forskel. På samme måde som det er de konkrete handlinger i hjemmet, der gør en forskel. Jo før man kan lave en fælles indsats, jo bedre.


Hvis I ikke i fællesskab kan skabe de forandringer, I ønsker, eller der opstår nye bekymringer, er du som forælder velkommen til at kontakte AKT-obs-støtteafdelingen, hvor en stab af kvalificerede medarbejdere vil kunne indgå i et samarbejde med jer og de voksne omkring barnet. Ofte vil en kontakt starte med et K-møde (konsultativt møde). Du kan læse mere om K-møderne her. Alle kan anmode om, at der bliver afholdt et K-møde. Det sker ved, at du henvender dig til dit barns dagplejer, institution og skole eller udfylder og indsender et anmodningsskema.


Hvad tilbyder vi


Tilbuddene, som henvender sig til børn og unge i alderen 0-17 år bosiddende i Ikast-Brande Kommune, retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn eller hele klasser.


Målet med indsatserne er at skabe en positiv forandring i barnets liv. Indsatserne sker i et tæt samarbejde med dagplejere, pædagoger og lærere. Vi har særlig fokus på, hvordan der helt konkret kan skabes en hverdag i institutionen eller skolen, der giver mulighed for udvikling, læring og trivsel for barnet. Der tages udgangspunkt i de fællesskaber, barnet eller børnegruppen er en del af. Har det enkelte barn venner i gruppen/klassen? Får barnet den hjælp, opmærksomhed og udfordringer, det har brug for? Hvordan arbejder pædagogen og læreren med at udvikle fællesskabet? Har barnet de færdigheder, der skal til for at kunne begå sig i gruppen? De konkrete indsatser kan være: Udvikling af et godt gruppe- og klassemiljø, god klasseledelse, træning af barnets sociale færdigheder, så barnet bliver bedre til at mestre sit eget liv og bruge de ressourcer, det har.


Nogle indsatser er af særlig forebyggende karakter, hvor fokus er på, hvordan en pædagog- eller lærergruppe kan arbejde forebyggende og skabe et pædagogisk miljø, der giver mulighed for udvikling, læring og trivsel for alle børn.
Arbejdet med og omkring det enkelte barn sker altid i et tæt samarbejde med forældrene.


Kontaktoplysninger


AKT-obs-støtteafdelingen, Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2
8766 Nørre Snede
Sekretariatets telefon: Tlf. 99 60 54 03

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.