Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Signaler og symptomer

Her kan du læse om signaler og på svigt eller overgreb mod børn. Disse signaler kan være bekymrende, og hvis signalerne er gentagende, så bør du overveje hvad de skyldes, og om du skal underrette kommunen

Disse signaler kan være tegn på, at forældrene ikke tager tilstrækkelig vare på barnet:

Barnets/den unges signaler

Der er sjældent entydige signaler på, at et barn udsættes for omsorgssvigt eller
overgreb. Børn er forskellige og udtrykker sig forskelligt. Nogle er mere
direkte end andre, men generelt kan man sige, at tydelige ændringer i barnets
adfærd, humør og samspil med andre må give anledning til, at man er ekstra
opmærksom på barnet, og på hvad ændringerne kan skyldes.

Følgende signaler kan være tegn på svigt eller overgreb:

 

1. Har problemer med at kontrollere impulser
 - fx hyppige raserianfald, manglende vredeskontrol

 2. Virker angst, græder umotiveret
- eller oplever du generelt, at barnet virker meget stresset eller følelsesmæssigt belastet

 3. Virker trist og måske depressiv
- lider eventuelt af skyldfølelser

 4. Stille børn
- "usynlige", flittige, men ængstelige børn som har tendens til at isolere sig

 5. Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne
 - har f.eks. kontaktproblemer og er måske angste for berøring eller øjenkontakt

 6. Klæber til voksne
 - eller tager afstand fra voksne

 7. Adfærdsændringer som ikke kan henføres til almindelige udviklingsområder
- tab af glæde ved ting og aktiviteter, tidlig seksuel aktivitet, voldsom onani, søvnforstyrrelser, er ikke længere renlig, gør skade på sig selv, tvangspræget leg

 8. Koncentrationsvanskeligheder
- har svært ved at modtage læring, bliver let påvirket af uro

 9. Fysiske tegn på omsorgssvigt
- forsømt med hensyn til personlig pleje, søvn og mad

 10. Har mange fysiske klager
 - f.eks. hovedpine, mavesmerter eller underlivssmerter

 11. Tegn på vold og overgreb
- f.eks. uforklarlige blå mærker, rødmen eller rifter omkring mund, vagina og endetarm

 12. Spiseforstyrrelser
- stærkt over- eller undervægtig

 13. Uhensigtsmæssige alkohol- eller stofmisbrugsvaner

 14. Forsømmer tit skolen

 

 

Se i øvrigt SISO's liste over symptomer vedrørende seksuelle overgreb her.

Og vedrørende voldige overgreb her.

 

Signaler hos forældre

Disse signaler kan være tegn på, at forældrene ikke tager tilstrækkeligt vare på barnet: 

 

1. Forældrene er impulsive eller kølige over for barnet, eller har en adfærd overfor barnet som er upassende.

2. Forældrene viser tegn på manglende forståelse for, hvad man kan forvente af et barn i den pågældende alder.

3. Kontakten til barnet er præget af manglende indføling, vrede, bebrejdelser, skæld ud, trusler, afvisning, ligegyldighed osv.

4. Forældrene kommer med vage, utroværdige eller indbyrdes forskellige forklaringer på skader hos barnet.

5. Forældrene undervurderer et barns sygdom eller skade og søger behandling sent.

6. Forældrene yder ingen eller kun mangelfuld omsorg for barnets sikkerhed og fysiske behov. Eksempelvis at forældrene ikke sørger for at barnet får medicin.

 

Hvis du oplever en eller flere af disse tegn fra barnet/den unge eller forældrene, så skal du underrette kommunen, jf. underretningspligten. Læs mere om underretningspligten og om hvordan du underretter under punkterne "for privatpersoner" og "for ansatte".

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.