Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

For foreninger og borgere

Vi har alle en pligt til at underrette kommunen, hvis et barn er truet eller har svære problemer.

Lovgivning

I Lov om Social Service § 154 står der:  "Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen."

Det betyder, at alle borgere (naboer, familie, foreningsledere, tilfældige forbipasserende, osv.) har pligt til at underrette kommunen for på denne måde at sikre, at barnet og dets familie hurtigt får tilbudt hjælp.

Hvis du ikke selv kan hjælpe barnet/den unge, bør du derfor sende en underretning til kommunen.
  

Sådan laver du en underretning

En underretning kan laves enten via en skriftlig eller en mundtlig  henvendelse til Familierådgivningen. Hvis du ønsker at lave en skriftlig underretning, så kan du gøre det via Borger.dk. Hvis du klikker her - så kommer du direkte til formularen.


Alle underretninger, der modtages via Borger.dk, vil blive vurderet inden for 24 timer jf. Servicelovens § 155, stk. 2. Ønsker du i stedet at kontakte Familierådgivningen mundtligt, skal du ringe på tlf. 30 67 04 07. 
  

Omhandler sagen mistanke om vold eller seksuelle overgreb?

Så læs mere her

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.