Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ved mistanke om vold og overgreb

Hvis et barn viser tegn på, at der er øvet vold mod det, tegn på at det har været udsat for et seksuelt overgreb, eller du tror at barnet på anden vis er i fare, så er situationen akut og du skal omgående kontakte Familierådgivningen på tlf: 30 67 04 07.

 

Åbningstid

Mandag-onsdag: 8:00-15:40

Torsdag: 8:00-17:00

Fredag: 8:00-13:00

Uden for åbningstid skal du kontakte Politiet på tlf: 9614 1448.

 

 

Hvad er overgreb?

Seksuelle overgreb er karakteriseret ved:

  • Den voksne udnytter barnets tillid.
  • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet.
  • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til.
  • Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd.
  • Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral (Kilde: SISO).

Seksuelle overgreb kan være mange forskellige ting. Barnet kan for eksempel overvære de voksne se pornofilm eller blive udsat for seksuelt betonede berøringer. Barnet kan blive tvunget til at berøre andres kønsorganer eller opleve forsøg på samleje.

Der skal også gribes ind, når et barn eller en ung udviser grænseoverskridende adfærd overfor et andet barn eller ung.

Voldige overgreb er karakteriseret ved:

Vold er en handling eller trussel, der - uanset formålet - er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.

Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindre udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet (Kilde: SISO).

 

Bemærk også, at det er skadeligt for børn og unge at være vidne til overgreb.

 

Råd og vejledning

Det kan være svært at bedømme sagens alvor, da signalerne ikke altid er klare. 

Hvis du er i tvivl, så kontakt Familierådgivningen for at få råd og vejledning.
Af hensyn til det videre forløb, herunder politiets muligheder for at sikre eventuelle beviser, må du ikke orientere familien om din henvendelse til Familierådgivningen. Det er op til Familierådgivningen at afgøre, hvornår og hvordan forældrene orienteres.
En eventuel underretning indgår i sagsbehandlingen og er omfattet af forældrenes ret til aktindsigt. Du har mulighed for at henvende dig anonymt.

Familierådgivningens modtagelse kan kontaktes for råd og vejledning på tlf.: 30 67 04 07.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.