Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan får dit barn en plads

Du kan skrive dit barn op til pasning via Digital Pladsanvisning. Hav dit Nem-Id parat og følg linket i højre side. Nedefor kan du læse om regler og retningslinier for venteliste samt ind- og udmeldelse i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud.

Boern Biltog


Pladsanvisningen

Pladsanvisningen i Ikast-Brande Kommune står for at koordinere og fordele pladserne i kommunens daginstitutioner. Vi har kontakt med samtlige daginstitutioner i kommunen og kan vejlede omkring valg af plads. For valg af dagplejer henvises til dagplejen.

Du kan skrive dit barn på venteliste til pasning, se placering på ventelisten, ændre institutionsønsker, beregne og søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning, se linket i den blå boks "Selvbetjening" til højre.

Nedenfor kan du læse yderligere omkring:

- Pasningsgaranti

- Plads på venteliste

- Plads i Dagtilbud

- Børnepasning i anden kommune
 
- Garantiplads 

Pasningsgaranti

Ikast-Brande Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at vi tilbyder en plads i dagtil-bud til alle børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien dækker en plads i kommunen, men ikke en plads i en bestemt institution.

Vi tilstræber, at alle børn får den plads, forældrene ønsker.

 

Plads på venteliste

Dagpleje, vuggestue og børnehave
Når du skal skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave skal du gøre det via digital pladsanvisning med din NemId på www.digitalpladsanvisning.ikast-brande.dk

Her har du mulighed for:
- At opskrive dit barn
- At ændre ønsker
- At se dit barns placering på ventelisten
- At beregne økonomisk friplads (vejledende)
- At søge økonomisk friplads
- At udmelde dit barn
- At se alle institutionsadresser under institutionsfakta

Den digitale opskrivning afsluttes med en mulighed for at udskrive eller gemme en kvittering.

 

Placering på ventelisten
3 måneder før dit barn skal starte i daginstitution, kan du se dit barns placering på ventelisten via digital pladsanvisning.
 
Dit barn placeres på ventelisten efter alder. Det betyder, at det ældste barn står øverst på ventelisten. Barnets placering på ventelisten kan ændre sig løbende. Det kan skyldes flere omstændigheder, for eksempel:

  • At andre forældre har fået et tilbud, som de endnu ikke har givet svar på
  • At andre forældre har ændret deres ønsker
  • Der er flyttet børn til kommunen, der er ældre end dit barn og som dermed har en højere anciennitet på ventelisten
  • Andre børn kan blive opprioriteret på ventelisten på grund af sociale forhold,  handicaps og søskende i samme institution

Skift imellem dagpleje og vuggestue
Når dit barn er fyldt 2 år, kan det ikke skifte fra dagpleje til vuggestue. Det er heller ikke muligt at skifte til en anden vuggestue.

Børn, der har en plads i dagplejen bliver slettet fra ventelisten til vuggestue, når de fylder 2 år.   

Søskendehensyn
Søskendehensyn er muligheden for at anvise en plads til et barn i det samme dagtilbud, hvor barnets søskende har plads. Det forudsætter dog, at søskende går i dagtilbuddet på samme tid (min. 1 måned) og har samme folkeregisteradresse.

Søskendehensyn i dagpleje og vuggestue kan kun tages, hvis det er muligt at anvise en anden tilsvarende plads til det barn, der står foran dit barn på ventelisten. En plads i dag-pleje og vuggestue sidestilles ikke.

Der tages søskendehensyn i børnehaven de situationer, hvor det er muligt at anvise en anden tilsvarende plads til det barn, der står øverst på ventelisten, men som ikke har søskende i institutionen.

 
 

Plads i Dagtilbud

Som udgangspunkt tilbyder vi dit barn en plads i en af de daginstitutioner, barnet er skrevet op til. Får dit barn ikke en af de ønskede pladser, kan barnet fortsat stå på venteliste til de ønskede pladser.
Hvis der er flere børn på ventelisten til en bestemt daginstitution, end der er ledige plad-ser, tilbyder vi pladserne til de ældste børn.

Vi tilbyder dit barn en plads i daginstitution den 1. eller 16. i måneden.

Optagelse i dagpleje, vuggestue og børnehave
Børn på ventelisten optages i dagtilbud, når forældrene har behov for pasningstilbud. Dagpleje- og vuggestuebørn overflyttes til børnehave den 1. i den måned hvor de fylder 2 år og 9 måneder.
 

Børnepasning i anden kommune

Du kan vælge at få dit barn passet i en anden kommune end hvor du bor. Flytter du til Ikast-Brande Kommune, kan du vælge at beholde pladsen til dit barn i den kommune, du er flyttet fra.

Hvis du vil beholde en plads i Ikast-Brande Kommune efter fraflytning
Du skal kontakte Pladsanvisningen i din nye bopælskommune for at høre nærmere om opskrivning, tilskud mm. 

Hvis du er tilflytter til Ikast-Brande Kommune, og vil beholde en plads i fraflytningskommunen
Vi betaler i første omgang den fulde udgift til pladsen hos fraflytningskommunen. Derefter opkræver vi dig forskellen mellem den anden kommunes udgift, og vores udgift til en tilsvarende plads. Det betyder, at din betaling for en plads i en anden kommune kan blive højere end din betaling for en plads her i kommunen.

Deltidsplads i forbindelse med orlov
Du kan læse om deltidsplads i en anden kommune - her på denne side 

 

Har du spørgsmål vedrørende pasning af barn i en anden kommune, kan du henvende dig til Pladsanvisningen, tlf.: 9960 5443.

Garantiplads - midlertidig udmeldelse

Du kan melde dit barn ud af barnets daginstitution i en periode og få en garanti for, at barnet kan få en plads i den samme institution igen. Barnet kan få en garantiplads i forbindelse med:

- Arbejdsløshed
- Barselsorlov
- Anden form for orlov
- Foranstaltning i henhold til Serviceloven § 52
- Midlertidig fraflytning i forbindelse med uddannelse eller arbejde

Ikast-Brande Kommune kan give garantiplads i minimum 2 måneder og maksimalt 1 år. Du kan søge om forlængelse, dog kun så længe, at barnets alder svarer til den pågældende type institution.

Vi giver ikke garantiplads til ansøgninger, der kun vedrører 2 af månederne juni, juli og august.

Lederen af barnets daginstitution skal have ansøgningen om garantiplads med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste i en måned.

Hvis der sker ændringer i den periode, hvor der er søgt garantiplads, kan genindmeldelse ske med 14 dages varsel ved henvendelse til daginstitutionen, med optagelse til den 1. eller 16. i måneden.

Vær opmærksom på, at vi ikke giver garantiplads til børn, der er indmeldt i dagplejen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.