Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Privatinstitutioner og puljeordninger

Her kan du finde oplysninger om de privatinstitutioner og puljeordninger der er i Ikast-Brande Kommune.

børn i træ

Privatinstitutioner

Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution.

Ikast-Brande Kommune skal godkende institutionen, og der er en sagsbehandlingstid på op til 10 uger. Du kan læse om, hvilke krav en institution skal leve op til her: Godkendelseskriterier. Kriterierne er vedtaget af Byrådet den 13. marts 2017.

Der er følgende privatinstitutioner i Ikast-Brande Kommune:

Uhrskoven
Gydevej 3, Uhre
7330 Brande
Leder: Kent Lykke
kent@uhrefriskole.dk
Tlf: 97 18 70 34
Se Uhre Friskoles hjemmeside her

Gludsted Børnehave
Smedebækvej 30
7361 Ejstrupholm
Leder: Kim Lerche
post@gludstedfriskole.dk
Tlf: 75 77 52 84
Se Gludsted Børnehaves hjemmeside her

Naturbørnehave og -vuggestue
v/ Friskolen i Thorlund
Byvej 4
St. Thorlund
7361 Ejstrupholm
Leder: Søren Falsig
info@friskolenithorlund.dk
Tlf: 75 77 31 17 - Fax: 75 77 31 17
Se Thorlund Friskoles hjemmeside her

International School Ikast-Brande (ISIB)
Bøgildvej 2
7430 Ikast
Leder: Ricardo Passo
office@isib.dk
Tlf: 97 15 64 65
Se International Schools hjemmeside her

Børnehuset Ønskelandet
Præstevænget 7
7430 Ikast
Leder: Anne Hartig Hebsgaard
kontakt@onskelandet.dk
Tlf: 22951080
Se Børnehuset Ønskelandets hjemmeside her

 

 

Private institutioner modtager et månedligt driftstilskud, der udregnes på baggrund af de kommunale dagtilbuds bruttodriftsudgifter. 

Tilskud 2019

0-2 årige børn Tilskud 2019 Deltid  2019
Driftstilskud 7.733 kr. 5.637 kr.
Administrationstilskud 218 kr. 218 kr.
Bygningstilskud 425 kr. 425 kr.
I alt pr. måned 8.375 kr. 6.280 kr.
3-5 årige børn Tilskud  2019 Deltid 2019
Driftstilskud 5.020 kr. 3.660 kr.
Administrationstilskud 148 kr. 148 kr.
Bygningstilskud 225 kr. 225 kr.
I alt pr. måned 5.393 kr. 4.033 kr.


Puljeordninger

Puljeordninger er private pasningsordninger til børn, der drives på baggrund af en driftsaftale med kommunalbestyrelsen. Der kan ikke længere oprettes nye puljeordninger, men eksisterende puljeordninger kan forsætte driften.

Der er 1 puljeordning i Ikast-Brande Kommune:

Lystersminde
Sdr. Ommevej 50 B
7330 Brande
Leder: Sisse Thomsen
Lystersminde@gmail.com
Tlf. 30 24 56 38

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.