Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

For private passere

Sådan bliver du godkendt som privat passer efter dagtilbudslovens kap. 15 og 15a, § 80-85a.

Forudsætninger
For at blive privat passer eller "Ung i huset" skal du være fyldt 18 år og som hovedregel være dansktalende.

Når du skal godkendes, vurderer en tilsynsførende dine evner som passer med baggrund i et godkendelsesskema.

 

Sådan søger du om godkendelse som privat passer
Din ansøgning om at blive godkendt som privat passer skal indeholde følgende:

  • kontaktoplysninger (navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer og email)
  • lidt om dig selv
  • fortæl, hvordan du forestiller dig hverdagen

Du skal sende din ansøgning via sikker e-post til sikkerpost@ikast-brande.dk. Det er vigtigt, at du i emnefeltet skriver daginstitutionsafdeling@ikast-brande.dk (og ikke andet), så kommer din mail hurtigere frem.

Forløbet med at godkende dig foregår på den måde, at en tilsynsførende besøger dig, gennemgår dit hjem og snakker krav og forventninger igennem med dig.

Godkendelsesprocedure

Godkendelse af den privat passers hjem

 

Børne- og offentlig straffeattest
Du skal give tilsagn om, at kommunen kan indhente attesterne på dig som ansøger, din ægtefælle eller samlever, børn over 15 år og andre, der enten bor eller ofte færdes i dit hjem.

Børneattesterne skal naturligvis være helt uden bemærkninger. De øvrige attester vil blive vurderet individuelt.

 

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning?
Det kan tage op til seks uger at færdigbehandle din ansøgning. Er der bemærkninger til dit hjem eller andet i forbindelse med din godkendelse, kan godkendelsesforløbet tage længere tid.

Godkendelsen som privat passer bortfalder, hvis den ikke er brugt indenfor et år.

 

Krav til din vikar
Ansætter du en vikar, er du som privat passer ansvarlig for at få søgt børneattest, og sikre dig, at den er uden anmærkninger. Det er også dit ansvar at indberette din vikars løn til SKAT via E-indkomst. Dette skal du altid kunne dokumentere.

Børnene skal altid passes i dit hjem - også selvom du er syg eller ikke er hjemme.
Det er også dit ansvar at informere forældrene om, hvem der vikarierer og hvornår.

   
Børn med særlige behov
Du har i samarbejde med forældrene mulighed for at indkalde til konsultative møder (K-møder). Et K-møde skal først og fremmest bidrage til, at familien, i samarbejde med dig, får nye redskaber til selv at arbejde videre med problemstillingen.

Et K-møde kan også munde ud i aftaler om konkrete indsatser i samarbejde med kommunens fagprofessionelle. Du skal selv tage initiativ til at søge om at holde et konsultativt møde.

Du kan læse mere om k-møder her.

 

Skærpet underretningspligt
Somprivat passer har du skærpet pligt til at fortælle - dvs. underrette - kommunens familierådgivning/eller den tilsynsførende, hvis du får mistanke om, at et barn mistrives. Pligten gælder både børn, som du selv passer og i dine omgivelser i øvrigt.

Du kan læse mere om din skærpede underretningspligt her.

 

Pædagogisk tilsyn
Tilsynet med den private pasning foregår flere gange om året. Mindst ét af tilsynene vil være uanmeldt.

Anmeldte og uanmeldte tilsyn. 

Efter tilsynet udarbejder den tilsynsførende en tilsynsrapport, som vil blive sendt til dig. Ved påbud eller skærpet tilsyn sendes tilsynsrapport også til forældrene.

Tilsynsrapport.

Inden anmeldte tilsyn skal du udfylde skemaet Forberedelse til anmeldt tilsyn og sende en kopi til den tilsynsførende.

Hvert år i oktober måned, skal du som privat passer indsende dokumentation på hvert barn, du passer. Du skal have fokus på det enkelte barns udviklingstrin i dokumentationen.
Du kan vælge at bruge dette skema til dokumentation af barnets udviklingstrin.

 

Samarbejdet med forældrene
Du har selv ansvar for at etablere et godt samarbejde med forældrene. Ikast-Brande Kommunes tilsynsførende deltager ikke i samarbejdet.

Hvis en forælder klager til kommunen om noget, der handler om barnets trivsel, eller som vækker faglig bekymring, skal den tilsynsførende tage det op med dig og eventuelt øge antallet af uanmeldte tilsyn. Afhængig af sagens alvor tager vi stilling til, om du fortsat kan være godkendt som passer.

 

Kost
Som privat børnepasser beslutter du selv, hvilken kost du vil tilbyde børnene.

 
Førstehjælpskurser
Du er selv ansvarlig for at tage kurser i førstehjælp til børn, og du skal selv betale dem. Efter loven har du ikke pligt til at tage kurserne.

 

Rygning
Jævnfør Lov om røgfri miljøer nr. 512 af 6. juni 2017 er ikke tilladt at ryge i dit hus, hverken i eller uden for åbningstiden. Rygning må ikke foregå udenfor, når børnene er i nærheden, for eksempel på legepladsen, eller når du går tur med dem.

Er du ryger, og ryger i arbejdstiden (mens børnene sover), skal dette foregå udendørs og ikke i nærheden af, hvor børnene sover.

 

Husdyr
Har du husdyr, er det vigtigt at tænke på, at ikke alle forældre og bøærn er glade for dyr.

Fortæl dine nye børn og forældre om dine husdyr, og sørg for, at dyrene er "lidt på afstand", indtil alle kender hinanden.

  • husdyr må ikke være i rum, hvor børnene sover
  • husdyr må ikke luftes, hvor børnene kan opholde sig
  • husdyr må kun være sammen med børnene under konstant opsyn og må ikke være til gene for børnenes leg
  • husdyrenes mad- og vandskåle må ikke være i de rum, hvor børnen opholder sig
  • hvor der er husdyr skal der støvsuges oftere
  • du skal sikre, at husdyrene er orme- og loppefri

Hvis du ønsker ydeligere oplysninger, kan du henvende dig til:

Daginstitutionsafdelingen
Tina Thisgaard
tithi@ikast-brande.dk
Tlf: 99 60 54 45

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.