Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Privat pasning og tilskud til pasning af egne børn

Her kan du læse nærmere om regler og tilskud til privat pasning. Ikast-Brande Kommune giver IKKE tilskud til pasning af egne børn.

Boern _og _bobler

Privat børnepasning er en samlet betegnelse for flere former for pasning. Som forælder har du mulighed for at benytte en privat børnepasser eller for selv at ansætte en børnepasser og få tilskud til betalingen for pasningen.

Privat pasning kan erstatte en plads i et dagtilbud, men som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at forholdene for udvikling, læring og trivsel er til stede for alle børn - også de børn, der passes i privat regi. Derfor er kravene til de kommunale pasningstilbud retningsgivende for de regler, der gælder for godkendelse og tilsyn af private pasningsordninger efter dagtilbudslovens kap. 15, §80-85.

Du kan læse om økonomisk tilskud samt procedurer og regler for privat børnepasning i Ikast-Brande Kommune her: link til pjece om privat pasning.

Du kan søge tilskud til privat børnepasning til børn i alderen 24 uger og indtil barnet starter i skole. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældres pasning af eget barn.

 

Tilskud 2018
Børn op til 2,9 år - fuldtid:                          5.628 kr.
Børn op til 2,9 år - deltid (under 32 timer):  3.752 kr.

Børn 2,9 - 5 år    - fuldtid:                          3.759 kr.
Børn 2,9 - 5 år    - deltid (under 32 timer):  2.358 kr.

 
Tilskud 2017
Børn op til 2,9 år - fuldtid:                          5.528 kr.
Børn op til 2,9 år - deltid (under 32 timer):  3.685 kr.

Børn 2,9 - 5 år    - fuldtid:                          3.729 kr.
Børn 2,9 - 5 år    - deltid (under 32 timer):  2.340 kr.

Beløbet udbetales månedligt, 12 måneder om året.

   
Her kan du søge om tilskud digitalt  (link til Borger.dk)

Her er der en liste over de private børnepassere i Ikast-Brande Kommune 

Her er skemaet til godkendelse af "ung i huset" og pasningshjemmet 

 

Hvis du ønsker ydeligere oplysninger, kan du henvende dig til:
Daginstitutionsafdelingen
Tina Thisgaard
tithi@ikast-brande.dk 
Tlf: 99 60 54 45

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.