Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktiske oplysninger

Her kan du læse mere om forskellige forhold i og omkring dagtilbuddene:

 

 

Her kan du læse om reglerne vedrørende transport af børn i bil og taxa:

Regler og lovgivning om autostole

Du skal være opmærksom på, at Ikast-Brande Kommune ikke har tegnet en ulykkesforsikring for børn i dagpleje og institutioner, da det ikke er lovpligtigt. Du kan læse mere om forsikringsforholdene her: Forsikringsforhold

Her er en pjece fra Justitsministeriet om Børns erstatningsansvar: Børns erstatningsansvar

 

Politianmeldelse af vold fra børn

En stramning ved Erstatningsnævnet af 5. marts 2015 betyder, at vold fra børn mod pædagogisk personale i dagtilbud fremover skal politianmeldes inden 72 timer, hvis der skal rejses et krav om erstatning efter voldsofferloven. Manglende politianmeldelse inden 72 timer kan medføre, at der ikke er mulighed for at få erstatning.

Grunden til, at det er nødvendigt at søge om erstatning hos Erstatningsnævnet er, at godtgørelse for svie, smerte, ødelagte ejendele og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke dækkes efter arbejdsskadelovgivningen. Erstatning hos Erstatningsnævnet er oftest eneste mulighed for at få erstatning, da barnets ansvarsforsikring normalt ikke dækker forsætlige voldshandlinger.

Hvilke episoder skal anmeldes?

Det er episoder, hvor der som følge af volden er sket en personskade, og der skal fra barnets side have været et fortsæt, altså skal barnet have villet skade den voksne.

Hvem kan anmelde?

Skadesramte selv, en kollega eller en leder kan anmelde volden til politiet.

Hvordan skal anmeldelsen ske?

Anmeldelsen kan ske både ved personligt fremmøde hos politiet, ved telefonisk henvendelse eller ved at sende en e-mail. Det er vigtigt at kunne dokumentere, at der er sket en anmeldelse. Anmelder den skadesramte ikke selv, er det stadig eget ansvar at sikre sig, at der er sket anmeldelse. Så få en kopi af anmeldelsen.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger om medicingivning til børn i dagtilbud her: Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vi har udarbejdet retningslinier for brug af foto og video på sociale medier.

Retningslinjerne gælder alt foto- og videomateriale i Ikast-Brande Kommunes dagin-stitutioner. Du kan læse retningslinierne i denne folder.

Den kommunale styrelsesvedtægt er rammen for forældrebestyrelserne, og er godkendt af byrådet. 
Du kan læse styrelsesvedtægten for dagplejen her. 
Her kan du læse styrelsesvedtægten for daginstitutionerne.
 
De centrale bestemmelser om forældreindflydelse i dagtilbud er i dagtilbudlovens §§ 14,15 og 16.

Udmeldelse af dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste dag i en måned. Udmeldelsen har virkning fra den 1. eller 16. i efterfølgende måned.

Du skal som forælder selv melde dit barn ud af børnehaven, når dit barn skal starte i skole.

   

Oversigtskort

Vi har lavet et oversigtskort over daginstitutionerne i kommunen, så du nemmere kan få et overblik over deres placering. Klik her for at se kortet

 

 30 timers sprogmodul

Børn der ikke er indmeldt i dagtilbud, men får en sprogvurdering hvor "særlig indsats" er påkrævet, bliver tilbudt et 30 timers sprogmodul.
Du kan læse mere om proceduren her: Procedure for sprogmodul

  

Uddannelse

Hvis du vil læse om Pædagogisk Assistentuddannelsen kan du gøre det på denne side. Link til PA-uddannelsen ved Ikast-Brande Kommune.

Hvis du vil vide mere om at være i praktik som pædagogstuderende i en af vore daginstitutioner, kan du læse mere her: Link til Pædagogstuderende ved Ikast-Brande Kommune. 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.