Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kvalitetsudvikling og tilsyn

Her kan du læse om kvalitetsudvikling og tilsyn på dagtilbudsområdet

Sprogstrategi

Sproghuset

Kvalitetsrapport 

Læreplaner

Tilsyn

 

Sprogstrategi

Sprogstrategien henvender sig til alle professionelle i Ikast-Brande Kommune, som arbejder med sproglig udvikling og trivsel for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Den er rammen om en fælles forståelse af de indsatser og mål, som vi har på dette område. Du kan læse den her: Sprogstrategi 2017

Sprogvurdering

Børne- og Undervisningsudvalget har den 12-06-2013 besluttet, at alle børn i 3-års alderen skal sprogvurderes. Sprogvurderingen bliver brugt af dit barns pædagog til at understøtte dit barns sproglige udvikling.

Alle børn, der i 3 års alderen har brug for en fokuseret eller særlig indsats, sprogvurderes igen i 5 års alderen. Hvis barnet får en talepædagog tilknyttet, vil denne også få adgang til barnets sprogvurdering.  

Sprogindsats til børn med flere sprog 

I Ikast-Brande kommune benytter vi os af Ministeriet for Børn og Undervisnings definition af tosprogede børn:

"Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først vedkontakt med det omgivende samfund, eksempelvis i dagtilbud eller gennem skolens undervisning, lærer dansk."

Her kan du læse mere om indsatsen til børn med flere sprog i Ikast-Brande Kommune.

 

Sproghuset

Vores sproghus har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om hvordan vi støtter børn med sproglige udfordringer: http://sproghuset.ikast-brande.dk/

 

Kvalitetsrapport 2017/2018

Vi laver en kvalitetsrapport i de lige årstal. Rapporten tager afsæt i det overordnede kommunale niveau, og bygger blandt andet på institutionernes afrapportering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner, og på resultater omkring børnenes trivsel, sundhed og sproglige udvikling.
Kvalitetsrapporten fungerer som et dialog- og udviklingsredskab mellem daginstitutioner, daginstitutionsafdelingen, Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet.

Du kan se kvalitetsrapporten her: Kvalitetsrapport 2017/2018 (pdf)

Kvalitetsrapport for 2015/2016: Kvalitetsrapport 2015/2016 (pdf)

Læreplaner

Et af de centrale formål for dagpleje og daginstitutioner er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.
Som et værktøj hertil, skal dagpleje og daginstitutioner udarbejde en pædagogisk læreplan.
Læreplansvejledningen danner grundlag for arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen og daginstitutionerne i Ikast- Brande Kommune, og tager udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes værdier: Dialog, Tillid og Ansvarlighed.
I vejledningen kan du både hente inspiration til processen med at udarbejde den pædagogiske læreplan og til planlægning, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde, du laver i hverdagen. Du kan læse vejledningen her 

Skabelon til læreplanen: Se læreplansskabelonen her

Tilsyn

Daginstitutionsafdelingen fører på vegne af Ikast-Brande Kommunes Byråd, tilsyn med alle kommunens daginstitutioner, både private og kommunale.

Det dialogbaserede tilsyn er en lovmæssig sikring af den pædagogiske praksis og skal ses som led i den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens daginstitutioner.

Der bliver ført dialogbaseret tilsyn hvert andet år. Det dialogbaserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution dels et tilsynsmøde. Herudover udfylder det lokale MED-udvalg et spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed m.m. 

Formålet med tilsynet er:

  • En kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis
  • Et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis
  • En dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på
  • At sikre de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og læring indenfor de eksisterende rammer og politiske mål

Ovenstående har til hensigt at sikre opfyldelsen af daginstitutionernes pædagogiske, hygiejniske, sikkerhedsmæssige, økonomiske forhold samt fysiske rammer.

Her er en beskrivelse af tilsynskonceptet, samt det spørgeskema omkring sikkerhed og sundhed som institutionslederen skal udfylde:

Tilsynsramme (åbner i nyt vindue)
Spørgeskema om sikkerhed og sundhed (åbner i nyt vindue)
     

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.