Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Deltidspladser i dagplejen, privatinstitution eller anden kommune - kun ved orlov

Retningslinjer vedr. deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov, ifølge Dagtilbudslovens § 27 b

Sådan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel

Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer til deres børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet.

Forældrene har ret til en deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn, så længe der er én forælder, der er på barsel. Forældrene kan skiftes til at holde barsel under den ansøgte periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsel i direkte forlængelse af hinanden, skal I ansøge om det på 2 separate ansøgningsskemaer. Barslen kan afbrydes op til 5 uger, uden at retten til deltidspladsen mistes.

Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn, der bor i husstanden.
Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn med folkeregisteradresse hos den eller de forældre, som afholder fravær efter barselsloven.
Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

Muligheden omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist. Der skal minimum afholdes 7 timers barsels-/forældreorlov pr. uge.

Forældre, som har ret til barselsdagpenge efter § 20-23 i barselsloven, har også mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen frem til, at begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud.

En deltidsplads i forbindelse med barsel kan benyttes mellem kl. 9.00-15.00. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.
 
Forældre, der afholder orlov i henhold til barselsloven, og som ønsker en deltidsplads til deres barn, skal angive den maksimale periode for deltidspladsen i ansøgningen, da perioden ikke kan forlænges.

Det betyder, at forældrene kun skal informere kommunen, hvis de ønsker deltidspladsen for en kortere periode end den, de har angivet ved ansøgningen.

Deltidspladsen kan tidligst starte 4 uger før terminsdato fra den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber.

Deltidspladsen kan ændres til en fuldtidsplads med en arbejdsdags varsel ved henvendelse til Ikast-Brande Kommunes Pladsanvisning.

Forældrene er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven og Ikast-Brande Kommunes retningslinjer for udmeldelse.

Dokumentation

Sammen med ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i den ansøgte periode. Som dokumentation skal der fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato, og en aftale med arbejdsgiver om dato for tilbagevending til arbejdet ved udskudt barsel.

Deltidsplads i en anden kommune eller i privatinstitution

Ønsker forældrene en deltidsplads i en anden kommune eller privatinstitution skal der søges via nedenstående link senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes.
Pladsen skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre sidste hverdag i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber.
Det er et krav, at forældrene skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest to måneder før, at ændringen skal træde i kraft, og deltidspladsen eventuelt skal ændres til en fuldtidsplads.

 

Ansøgning om deltidsplads

Ansøgning om deltidsplads skal ske senest 1 måned før deltidspladsen ønskes, 2 måneder før hvis det er en plads i privatinstitution eller anden kommune.

Du kan søge om en deltidsplads i forbindelse med orlov her (link)

Du kan se forældrebetalingstaksterne for deltidspladser her (link) 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.