Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Betaling og friplads

pengesedler

Her kan du læse nærmere om:

- taksterne

- økonomisk friplads

- søskenderabat

- socialpædagogisk friplads


Takster 2015

Forældrebetalingstaksterne angiver betalingen pr. måned, seneste rettidige betaling er den 5. i måneden.
Der betales i 11 af årets måneder (juli måned er betalingsfri). Så hvis du skal bruge den årlige bruttodriftsudgift, skal du gange tallet i sidste kolonne med 11.

Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal nettodriftsudgift Kommunal bruttodriftsudgift
Dagpleje  2.564 kr.  7.692 kr.  10.256 kr.
Vuggestue  2.929 kr.  8.787 kr.  11.716 kr.
Børnehave  1.764 kr.  5.292 kr.    7.056 kr.

Kongevejens Børnehus og Vestbyens Børnehus har valgt at have kommunalt frokostmåltid i børnehaveafdelingen. Prisen herfor i 2015 er 547 kr. pr. måned i 11 mdr.

Taksterne for 2016

Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal nettodriftsudgift Kommunal bruttodriftsudgift
Dagpleje  2.638 kr.  7.914 kr.  10.552 kr.
Vuggestue  3.001 kr.  9.003 kr.  12.004 kr.
Børnehave  1.805 kr.  5.415 kr.    7.220 kr.

Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver bliver i 2016 555 kr. pr. måned i 11 måneder.

 

 

 

 

Forældrebetalingen i fritidstilbuddet DUF (ny SFO) fra 01-08-2014

  Forældrebetalingen
DUF 1 0.-3. klasse  1200 kr.
DUF 2  4. - 6. klasse  950 kr.
Morgenmodul - alene  400 kr.
Feriemodul - pris pr. uge  500 kr.

Specialpædagogisk fritidstilbud

DUF - Special 

 1200 kr.


 Her kan du se taksterne for 2014

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads er afhængig af husstandens indtægt, og betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud, eller helt lader betalingen bortfalde.

Hvordan søger du?

Hvis du vil søge om økonomisk friplads, skal du klikke på "Digital Pladsanvisning" i den blå selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.

Hvornår gælder din ansøgning fra?
Din ansøgning om økonomisk friplads vil få virkning fra den efterfølgende måned, såfremt du er berettiget til økonomisk fripladstilskud. Hvis du eksempelvis søger om økonomisk friplads 1. april, så kan du tidligst modtage økonomisk friplads fra 1. maj.

Hvor meget kan du få i økonomisk friplads?
Du kan se en oversigt over hvor meget din husstandsindtægt kan udløse i tilskud her: Indkomstgrænser for fripladser i dagtilbud 2015
 
Grænserne for fripladstilskud i 2015 i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads er som følger:

Samlet Husstandsindkomst

 2015

Til og med 164.100 kr. Tilskuddet udgør 100 procent
fra 164.101 kr. til 167.738 kr. Tilskuddet udgør 95 procent
fra 167.739 kr.
til 509.699 kr.
Indenfor dette interval reduceres fripladstilskuddet med 1 % for hver 3.638 kr. indtægten stiger.
Over 509.699 kr. Intet fripladstilskud

Hvis du er reelt enlig forsørger, er du berettiget til et fradrag på 57.407 kr. i din årsindtægt. Hvis du har mere end et barn under 18 år boende hjemme, er du berettiget til et fradrag på 7.000 kr. i din årsindtægt, for hvert barn ud over det første barn.

Du kan lave en fripladsberegning ved at logge på Digital Pladsanvisning i den blå selvbetjeningsboks i højre side.

Søskendetilskud

Vi giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Det vil sige, at I selv skal betale fuld pris for pladsen med den dyreste nettodriftsudgift, og halv pris for de øvrige pladser.

Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at søskende har ophold i samme hjem.

Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.
Bemærk, at hvis dit barn går i SFO tilknyttet privat skole eller friskole, giver Ikast-Brande Kommune ikke søskendetilskud.

 

Socialpædagogisk friplads

Modtagelsen i Familierådgivningen kan bevilge en socialpædagogisk friplads, der yderligere nedsætter din egenbetaling. For at kunne få socialpædagogisk friplads, skal du først have søgt om økonomisk friplads.

Før du eventuelt kan få socialpædagogisk friplads, laver Modtagelsen en trangsvurdering af din økonomiske situation, altså en vurdering af om du selv er i stand til at betale for dagtilbuds- eller SFO-pladsen.

I vurderingen medtager vi de mest almindelige, nødvendige udgifter som eksempelvis boligudgifter, telefonabonnement, licens, forsikring, A-kasse, eventuelle transportudgifter til dit arbejde, eller helt nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som vi ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

Modtagelsen indhenter også udtalelser om barnet hos relevante fagpersoner, typisk daginstitution eller skole.

Du er velkommen til at kontakte Modtagelsen i Familierådgivningen på telefonnummer 30 67 04 07 hvis du har spørgsmål omkring socialpædagogisk friplads.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.