Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Betaling og friplads

pengesedler

Her kan du læse nærmere om:

- taksterne

- økonomisk friplads

- søskenderabat

- socialpædagogisk friplads 

 Takster 2017

Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal nettodriftsudgift Kommunal bruttodriftsudgift
Dagpleje 2.697 kr. 8.091 kr. 10.788 kr.
Vuggestue 3.139 kr. 9.417 kr. 12.556 kr.
Børnehave 1.898 kr. 5.694 kr.   7.592 kr.

Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver er i 2017 555 kr. pr. måned i 11 måneder. 

 

Takster i fritidstilbuddet SFO fra 01-01-2017  

SFO (0. - 4. klasse)

Forældrebetaling

5-dagsmodul inkl. morgenpasning

Pr. md.

1.418 kr.

Morgenmodul - alene

Pr. md.

400 kr.

Feriemodul pr. uge

(uge 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 42)

400 kr.

Specialpædagogisk tilbud

SFO - Special

1.418 kr.

 

Økonomisk friplads

Fra 1. januar 2016 træder nye regler i kraft for økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud/skolefritidsordning (SFO).

Overgang til de nye regler 

Modtager du økonomisk fripladstilskud, når de nye regler træder i kraft 1. januar 2016, skal du ikke ansøge på ny for at være berettiget til økonomisk fripladstilskud efter de nye regler. 

Du modtager en foreløbig fripladsbevilling i løbet af februar måned 2016. Beregning af økonomisk fripladstilskud sker som hovedregel på baggrund af oplysninger fra E-indkomstregisteret fra januar.

Sker der ændringer i de familiemæssige eller økonomiske forhold, skal du lave en ny ansøgning på www.digitalpladsanvisning.ikast-brande.dk

Den væsentligste ændring i de nye lovregler er, at 10% grænsen for efterregulering er væk. Alle modtagere af økonomisk fripladstilskud får en afgørelse på, hvordan deres sag har været for det foregående år. Det betyder, at alle, der har modtaget økonomisk fripladstilskud i 2016 vil modtage en årsopgørelse over økonomisk fripladstilskud for det pågældende år.

Årsopgørelsen for økonomisk fripladstilskud i 2016 bliver opgjort på baggrund af hver måneds indkomst, omregnet til årsindkomst + tillæg af positiv kapitalindkomst, aktieindkomst. Er du selvstændig erhvervsdrivende korrigeres tillige for eventuelle skattetekniske fradrag, som tillægges indkomsten.

Første gang, vi laver en årlig efterregulering efter den nye lovgivning, er sommeren 2017, hvor årsopgørelsen 2016 fra SKAT er færdig.

Den nye lovgivning sikrer, at du modtager det økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til. Har du fået for lidt i tilskud, får du penge tilbage. Har du modtaget for meget i tilskud, får du et krav om tilbagebetaling af det fripladstilskud, du har modtaget for meget i 2016.

 

Nye regler om videregivelse af oplysninger

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven - fx Post Danmark. (§ 12 a)

Du kan læse mere her: Orientering om ny bekendtgørelse samt Bekendtgørelse

 

Generelt om økonomisk friplads

Økonomisk friplads er afhængig af husstandens indtægt, og betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud eller kommunal SFO, eller helt lader betalingen bortfalde. 

Hvordan søger du?

Hvis du vil søge om økonomisk friplads, skal du klikke på "Digital Pladsanvisning" i den blå selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.

Hvornår gælder din ansøgning fra?

Din ansøgning om økonomisk friplads vil få virkning fra den efterfølgende måned, såfremt du er berettiget til økonomisk fripladstilskud. Hvis du eksempelvis søger om økonomisk friplads 1. april, så kan du tidligst modtage økonomisk friplads fra 1. maj.

Hvor meget kan du få i økonomisk friplads?

Du kan se en oversigt over hvor meget din husstandsindtægt kan udløse i tilskud her: Indkomstgrænser for fripladser i dagtilbud 2017.

 

Du kan lave en fripladsberegning ved at logge på Digital Pladsanvisning i den blå selvbetjeningsboks i højre side.

  

Søskendetilskud

Vi giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Det vil sige, at I selv skal betale fuld pris for pladsen med den dyreste nettodriftsudgift, og halv pris for de øvrige pladser.

Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at søskende har ophold i samme hjem.

Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.
Bemærk, at hvis dit barn går i SFO tilknyttet privat skole eller friskole, giver Ikast-Brande Kommune ikke søskendetilskud.

 

Socialpædagogisk friplads

Modtagelsen i Familierådgivningen kan bevilge en socialpædagogisk friplads, der yderligere nedsætter din egenbetaling. For at kunne få socialpædagogisk friplads, skal du først have søgt om økonomisk friplads.

Før du eventuelt kan få socialpædagogisk friplads, laver Modtagelsen en trangsvurdering af din økonomiske situation, altså en vurdering af om du selv er i stand til at betale for dagtilbuds- eller SFO-pladsen.

I vurderingen medtager vi de mest almindelige, nødvendige udgifter som eksempelvis boligudgifter, telefonabonnement, licens, forsikring, A-kasse, eventuelle transportudgifter til dit arbejde, eller helt nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som vi ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

Modtagelsen indhenter også udtalelser om barnet hos relevante fagpersoner, typisk daginstitution eller skole.

Du er velkommen til at kontakte Modtagelsen i Familierådgivningen på telefonnummer 30 67 04 07, hvis du har spørgsmål omkring socialpædagogisk friplads.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.