Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Betaling og friplads

pengesedler

Her kan du læse nærmere om:

- taksterne

- økonomisk friplads

- søskenderabat

- socialpædagogisk friplads 

 

 Takster 2019

Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal nettodriftsudgift Kommunal bruttodriftsudgift
Dagpleje 2.735 kr. 8.205 kr. 10.940 kr.
Vuggestue 3.158 kr. 9.474 kr. 12.632 kr.
Børnehave 1.919 kr. 5.757 kr.   7.676 kr.

Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver er i 2019 569 kr. pr. måned i 11 måneder. I løbet af 2019 starter yderligere to institutioner op med frokostordning: Vibereden pr. 1. marts og Bording Børneby pr. 1. maj. 

Fra 1. januar 2019 har vi indført et nyt tilbud. Forældre på barsels- eller forældreorlov har nu mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen.  Taksterne bliver:

Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal nettodriftsudgift Kommunal bruttodriftsudgift
Dagpleje, deltid 1.994 kr. 8.946 kr. 10.940 kr.
Vuggestue, deltid 2.302 kr. 6.906 kr. 9.208 kr.
Børnehave, deltid 1.399 kr. 4.197 kr.   5.596 kr.

 

 

Takster i fritidstilbuddet SFO fra 01-01-2019  

SFO (0. - 4. klasse)

Forældrebetaling

5-dagsmodul inkl. morgenpasning

Pr. md. fra 1. januar - 31. marts 2019

1.418 kr.

5-dagsmodul inkl. morgenpasning

Pr. md. fra 1. april - 31. december 2019

1.458 kr. 

Morgenmodul - alene

Pr. md.

400 kr.

Feriemodul pr. uge

(uge 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 42)

400 kr.

 

 

   

Økonomisk friplads

Generelt om økonomisk friplads

Økonomisk friplads er afhængig af husstandens indtægt, og betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud eller kommunal SFO, eller helt lader betalingen bortfalde. 

Hvordan søger du ?

Hvis du vil søge om økonomisk friplads, skal du klikke på "Digital Pladsanvisning" i den blå selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.

Hvornår gælder din ansøgning fra / Sagsbehandlingstid?

Din ansøgning om økonomisk friplads vil få virkning fra den efterfølgende måned, såfremt du er berettiget til økonomisk fripladstilskud. Hvis du eksempelvis søger om økonomisk friplads 1. april, så kan du tidligst modtage økonomisk friplads fra 1. maj.

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 4 uger, dog kan for eksempel manglende flytning af adresse hos Folkeregisteret forsinke sagsbehandlingen.

Hvor meget kan du få i økonomisk friplads?

Du kan se en oversigt over hvor meget din husstandsindtægt kan udløse i tilskud her: Indkomstgrænser for fripladser i dagtilbud 2019

Du kan lave en fripladsberegning ved at logge på Digital Pladsanvisning i den blå selvbetjeningsboks i højre side.

Ved fraflytning af Ikast-Brande Kommune

Hvis du er bevilget et foreløbigt økonomisk fripladstilskud, skal du være opmærksom på, at tilskuddet stopper, hvis du flytter fra Ikast-Brande Kommune.
Tilskuddet stopper på fraflytningsdatoen, selvom du fortsat benytter pasning i Ikast-Brande Kommune. Du skal derfor søge økonomisk fripladstilskud på ny i din nye bopælskommune.

 

Regler om videregivelse af oplysninger

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven - fx Post Danmark. (§ 12 a)

Du kan læse mere her: Orientering om ny bekendtgørelse samt Bekendtgørelse

  

Søskendetilskud

Vi giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Det vil sige, at I selv skal betale fuld pris for pladsen med den dyreste nettodriftsudgift, og halv pris for de øvrige pladser.

Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at søskende har ophold i samme hjem.

Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.
Bemærk, at hvis dit barn går i SFO tilknyttet privat skole eller friskole, giver Ikast-Brande Kommune ikke søskendetilskud.

 

Socialpædagogisk friplads

Modtagelsen i Familierådgivningen kan bevilge en socialpædagogisk friplads, der yderligere nedsætter din egenbetaling. For at kunne få socialpædagogisk friplads, skal du først have søgt om økonomisk friplads.

Før du eventuelt kan få socialpædagogisk friplads, laver Modtagelsen en trangsvurdering af din økonomiske situation, altså en vurdering af om du selv er i stand til at betale for dagtilbuds- eller SFO-pladsen.

I vurderingen medtager vi de mest almindelige, nødvendige udgifter som eksempelvis boligudgifter, telefonabonnement, licens, forsikring, A-kasse, eventuelle transportudgifter til dit arbejde, eller helt nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som vi ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

Modtagelsen indhenter også udtalelser om barnet hos relevante fagpersoner, typisk daginstitution eller skole.

Du er velkommen til at kontakte Modtagelsen i Familierådgivningen på telefonnummer 30 67 04 07, hvis du har spørgsmål omkring socialpædagogisk friplads.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.