Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Åbningstider og lukkedage

Åbningstider og lukkedage

Daginstitutioner i Nørre Snede området

Mandag til torsdag kl. 06.20-16.45 Fredag kl. 06.20-15.40

Daginstitutioner i Ikast og Brande områderne 

Mandag til torsdag kl. 06.30-17.00 Fredag kl. 06.30-15.30

Åbningstid i dagplejen

Der er en fast ugentlig på 48 timer indenfor tidsrummet kl. 06.15 - 17.00, fredag lukkes kl. 15.45. Dagplejerens arbejdstid er fastlagt af dagplejeformidlingen, og de enkelte børn skal passes indenfor denne åbningstid.
Dette betyder i praksis, at I ved aflevering kan ankomme inden for dette tidsrum og ved afhentning skal have forladt dagplejehjemmet indenfor dette tidsrum. Ligeledes skal telefonisk kontakt med dagplejeren foregå i dagplejerens åbningstid.

 

Lukkedage

Alle dagtilbud har lukket:

- Grundlovsdag den 5. juni 
- Juleaftensdag den 24. december

Den 31. december lukker daginstitutionerne klokken 13.00.

Det er desuden vedtaget, at distrikterne kan arrangere sampasning på dage med lavt fremmøde:

- fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
- sommerferien (uge 28-29-30) 
- dagene mellem jul og nytår 

 

 

Retningslinier for feriepasning 

Den enkelte institution undersøger i god tid før lukkedagen, hvor mange børn, der har behov for pasning. Undersøgelsen kan foregå ved opslag i institutionen eller et brev til hver enkelt barns forældre. Hvis undersøgelsen viser et fremmøde/pasningsbehov på under 35 % af de indskrevne børn i institutionen, kan institutionen holde lukket. Det aftales mellem institutionerne indenfor distrikterne, hvem der holder åbent for børn med behov for pasning.
Aftalen gælder ikke Grundlovsdag (05-06) og Juleaftensdag (24-12), da disse dage ikke defineres som lukkedage, og derfor skal der ikke stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed.
Forældrene skal så tidligt som muligt ved opslag i institutionen orienteres om lukkedagen samt hvilken institution, der holder åbent for børn med behov for pasning. SFO er ikke omfattet af lovreglerne vedrørende kriterier for lavt fremmøde på løsrevne lukkedage, men af hensyn til blandt andet planlægning samt søskendeproblematikker er der hensigtsmæssigt, at dagtilbud og SFO har samme regelsæt.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.