Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn med handicap eller kronisk sygdom

Her kan du læse om, hvor du kan få rådgivning, hvis dit barn har et handicap eller en kronisk eller langvarig sygdom.

Støtte i hjemmet

Hvis du venter, eller er blevet forældre til et barn med kronisk sygdom eller handicap, så har du mulighed for at søge om støtte på forskellig vis til at løfte denne opgave i hjemmet. Du kan eksempelvis søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af merudgifter i forbindelse med dit barns kroniske sygdom eller handicap. Du har også mulighed for andre typer støtte, eksempelvis aflastning, hjælpemidler, familiebehandling osv.

Du er velkommen til at henvende dig på nedenstående nummer og e-mailadresse, hvis du har behov for rådgivning om støttemuligheder i forbindelse med dit barns kroniske sygdom eller handicap.

Telefonnummer: 99 60 55 00

E-mail: familieraadgivningen@ikast-brande.dk

 

Her kan du læse mere om støttemuligheder:

Pjece med de vigtigste tilbud om hjælp og støtte  

Pjece om merudgifter

Pjece om tabt arbejdsfortjeneste

Pjece om overgang fra barn til voksen

Vejledning til forældre om hjemmetræning

Ansøgningsskema om hjemmetræning

Budgetskema til hjemmetræning

 

Særligt skole- eller pasningstilbud

Hvis du gerne vil høre mere om særligt tilrettelagte skoletilbud eller pasningtilbud, skal du kontakte:

Daginstitutionsafdelingen - læs mere her.

Skoleafdelingen - læs mere her.

 

Familievejlederordning

Forældre til et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne har mulighed for at modtage vejledning ved vores familievejleder. Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger. Det er alene et tilbud til jer om rådgivning om de muligheder, I har som forældre til et barn med funktionsnedsættelse. 

Vejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Familievejlederen tilbyder information og vejledning om muligheder for hjælp på tværs af sektorer i og udenfor Ikast-Brande Kommune.

Vejledningen foregår i jeres eget hjem, med mindre I ønsker, det skal foregå et andet sted. Vi kan også hjælpe jer med at få kontakt til andre familier med handicappede børn, hvis I ønsker det. Der tilbydes som udgangspunkt ét hjemmebesøg.

Familievejledning gives i henhold til Serviceloven § 11, stk. 8

Ring til os på tlf. 30 67 04 37 og aftal tid til en samtale.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.