Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundskyld, afgifter og bidrag

Her på siden kan du blandt andet se informationer om grundskyld, afgifter og bidrag.

Link: Takster

Grundskyld
Grundskyld er den skat, der skal betales af ejendommens grundværdi.

Dagrenovation
Taksten er pålagt alle boligenheder/erhvervsenheder, som er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Taksten dækker udgifterne til indsamling og behandling af dagrenovation. Fra 1. januar 2014 er vægtafregningsprincippet ændret. Læs mere om afregning på:  Affald og Genbrug

Genbrugsordninger

Taksten er pålagt alle boligenheder, og dækker udgifterne til drift af genbrugspladser, miljøøer, farlig affald med mere. Gebyret dækker ikke erhvervsaffald, som afregnes særskilt. Læs mere om affald på: Affald og Genbrug

Spildevandsafgift til staten

Lovbestemt afgift, som er pålagt de ejendomme, som udleder spildevand uden for kloakeret område. Afgiften er variabel og afhænger af hvor godt spildevandet renses.
 
Vandafgift til staten
Lovbestemt afgift som er pålagt ejendomme med private brønde og boringer.
 
Rottebekæmpelse
Afgiften betales af alle grundejere uanset om der er tegnet en privat ordning.
Observation af rotter eller mistanke om rotter skal anmeldes via kommunens hjemmeside: Anmeld rotter.

Er der spørgsmål til rottebekæmpelsen kan kommunen kontaktes på 9960 5150 mandag - torsdag fra 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 13.00.
 
Skorstensfejer
Spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorsten, rettes til Skorstensfejermester Keld Pletbjerg mobil 4061 5647 for gammel Ikast og Brande kommune. For gammel Nørre Snede kommune kontaktes Skorstensfejermester Erik Christiansen på mobil nr. 2032 1105.
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.