Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beregning af ejendomsskat

Her på siden kan du blandt andet finde informationer om, hvordan ejendomsskatten bliver beregnet.

Ejendomsskat - også kaldet grundskyld - er en skat på jord. Det er altså ikke en beskatning af boligen, men af selve den grund du ejer.

Ejendomsskatten bliver beregnet på baggrund af den afgiftspligtige grundværdi, som er den laveste af følgende to værdier:

  1. Grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer, som er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2 år tidligere.
  2. Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, som dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en
    reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten fastsættes efter den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten er i 2020 fastsat til 5,8 %, og kan højst udgøre 7 %.

Stor stigning i ejendomsskatten
Enkelte ejere kan opleve, at ejendomsskatten har en større stigning end beskrevet ovenfor. Det kan skyldes, at deres ejendom er omfattet af:

  • Ejendomme som har skiftet status, eksempelvis fra landbrug til parcelhus, eller fra erhvervsejendom til beboelsesejendom.
  • Ejendomme som har haft fradrag for forbedringer i grundværdien, som er bortfaldet. Fradrag for forbedringer gives i grundværdien, og bortfalder automatisk efter 30 år.
  • Ejendomme, hvor der er sket ændringer i grundens matrikelforhold, eksempelvis ved frasalg eller tilkøb af jord. Disse ejendomme bliver vurderet pr. 1. oktober, og der vil kunne gå 2-3 år inden salget/købet slår igennem på din ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten.
    Eksempelvis vil salg af jord den 30/4-2018 først blive vurderet pr. 1/10 2018. Det vil først få indvirkning på ejendomsskatten for 2020.
  • Ejerlejligheder hvor fordelingstallet er ændret.

Følgende promiller opkræves i Ikast-Brande Kommune for 2020:
Grundskyld: 20,35 promille
Landbrug: 5,55 promille
Dækningsafgift - forskelsværdi offentlige ejendomme: 5,0 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi: 10,175 promille

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.