Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledighedsydelse

Ret til ledighedsydelse

Ledighedsydelse er til personer, der er visiteret til et fleksjob og er ledige. De modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob.

Du kan læse mere om ledighedsydelse på Beskæftigelses Ministeriets hjemmeside.

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige. Det betyder, at personer, der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob. Ved ledighed har den fleksjobvisiterede ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge. De har derimod ret til ledighedsydelse. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at personen:

  • Opfylder betingelserne for at få et fleksjob.
  • Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob.
  • Tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde.
  • Ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.

Se satser for ledighedsydelsen på BM.dk.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.