Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontantydelse

Hvis du har opbrugt din ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ikke opfylder betingelserne til kontanthjælp, kan du få kontantydelse.

Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriet.dk

Oplysningspligt

Du har pligt til at oplyse os, hvis der sker ændringer i dine forhold. Det kan fx være, at du eller din ægtefælle/samlever får en anden form for indtægt. Er du i tvivl om, det har betydning, så spørg hellere en gang for meget end en for lidt

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.