Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontant-/Uddannelseshjælp og Integrationsydelse

 

Du kan læse om uddannelseshjælp og kontanthjælp på borger.dk.

Inden du søger om kontanthjælp, kan du i linket herunder beregne hvor få timers arbejde du skal have, før du tjener ligeså meget, som hvis du søgte kontanthjælp. Du vil se, at det altid kan betale sig at arbejde.

Kontanthjælpsberegneren

Beregneren er venligst udlånt af Vejle Kommune.

Du skal have en NemKonto, et NemID -og et skattekort, inden der kan udbetales.

  • NemKonto får du oprettet ved at henvende dig i din bank
  • NemID kan du bestille her
  • Hvis du ikke har et skattekort, skal du kontakte SKAT

Ansøgning skal ske ved personligt fremmøde på Rådhuset i Ikast.

Du og din ægtefælle/samlever skal begge stå til rådighed på arbejdsmarkedet og tage imod de tilbud, Jobcentret har. Formålet med de tilbud, du får, er at hjælpe dig i ordinært job, eller uddannelse hurtigst muligt.

Hvis du afslutter en uddannelse og søger elevplads, praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du ikke få kontant- /uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Det gælder også, selvom om du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.

Hvis du er i gang med en uddannelse og er enlig forsørger, kan du søge et behovsbestemt tillæg i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller to uddannelser. Du kan læse mere om det her.

Særligt for EU/EØS borgere

Da det kan have betydning for dit opholdsgrundlag, er det vigtigt, at du tilmelder dig som arbejdssøgende i Jobcenteret på din første dag som ledig. 

Særlig støtte til høje boligudgifter

Har du høje boligudgifter eller store forsørgerbyrder, kan du søge særlig støtte til det. Du kan læse mere på borger.dk

Generel information:

Her kan du danne dig et overblik over de ting, du skal være opmærksom på, når du modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Du kan desuden læse mere om ydelsen og hvad der påvirker den på borger.dk og i folderne i boksen til højre.

Oplysningspligt

Du har pligt til at oplyse os, hvis der sker ændringer i dine forhold. Det kan fx. være at du eller din ægtefælle/samlever får en anden form for indtægt. Er du i tvivl om det har betydning, så spørg hellere en gang for meget, end en for lidt.

Arbejde, indtægter og kontanthjælp/uddannelseshjælp/Integrationsydelse

Hvis du eller din ægtefælle/samlever arbejder mens du modtager kontant- /uddannelseshjælp, modregnes indtægten i din kontanthjælp. Der skal afleveres en kopi af lønsedlen hver måned.

Ferie

Kontanthjælpsmodtagere har ret til 5 ugers ferie, når de har modtaget kontant- /uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder. Ferie skal være aftalt med Jobcentret inden afholdelse, ellers får det betydning for ydelsen. Du kan højst afholde 2 uger samlet.

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie.

Du kan kontakte din beskæftigelsessagsbehandler i jobcentret for nærmere information. 

Flytning

Når du flytter til en ny kommune, skal du henvende dig der, for at søge kontant-/ uddannelseshjælp. Du kan først få hjælpen fra den dato du har henvendt dig.

Udbetalingstidspunkter

Kontanthjælp udbetales bagud den sidste bankdag i hver måned.

Sanktioner

Du skal overholde aftaler med Jobcentret, ellers får det økonomiske konsekvenser for dig.

Du kan kontakte din beskæftigelsesrådgiver i Jobcentret for nærmere information.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.