Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Jobafklaringsforløb

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb    

For at modtage denne ydelse, skal du være faldet for varighed på sygedagpenge og være visiteret til et jobafklaringsforløb.

Under jobafklaringsforløb får du ressourceforløbsydelse, der er på kontanthjælpsniveau. Der tages ikke henyn til din egen formue og heller ikke til ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold.

Du kan læse mere om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb her.

Oplysningspligt

Du har pligt til at oplyse om indtægter, da disse kan have betydning for din ydelse.

Du har pligt til at oplyse os, hvis der sker ændringer i dine forhold. Det kan fx være, at du eller din ægtefælle/samlever får en anden form for indtægt. Er du i tvivl om, det har betydning, så spørg hellere en gang for meget end en for lidt.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.