Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Status på vindmølleplanlægning

Byrådet besluttede på sit møde den 30. maj 2016 at sætte den samlede planlægning for vindmøller i Ikast-Brande Kommune i bero i en periode frem til senest den 1. februar 2017 for at afdække mulighederne for at stille vindmøller op i plantager. Du kan læse mere om den politiske beslutning i nedenstående pressemeddelelse.

Byrådet undersøger stadig mulighederne for at rejse vindmøller i kommunens plantager.

Bemærk! Et vindmølleprojekt ved Drantum var undtaget af beslutningen om at stille vindmølleplanlægningen i bero, så de igangværende planer for dette vindmølleprojekt blev vedtaget endeligt den 10. oktober 2016.

Siden har Byrådet besluttet, at man vil arbejde videre med planlægningen af et enkelt andet vindmølleprojekt langs den Midtjyske Motorvej. Den 26. juni 2017 vedtog Byrådet planerne endeligt.

 

Testvindmølle ved Drantum

Du kan se kommuneplantillægget nr. 9 her

Du kan se Lokalplanen nr. 318 her

Du kan se VVM-rapporten her

Du kan se den sammenfattende redegørelse her

 

Vindmøller langs Midtjyske Motorvej

Du kan se kommuneplantillægget nr. 44 her

Du kan se Lokalplanen nr. 331 her

Du kan se VVM-rapporten her

Du kan se den sammenfattende redegørelse her

 

Pressemeddelelse udsendt torsdag den 19. maj 2016

Pressemeddelelse - Vindmølleplanlægning

Ikast-Brande Kommune arbejder aktuelt med en revision af kommuneplanen for opsætning af vindmøller samtidig med, at der pågår planlægning for mølleprojekter omfattet af den hidtidige kommuneplan.

Byrådets holdning er uændret, at vi ønsker at arbejde for opsætning af vindmøller i respekt for kommunens ansvar i forhold til den nationale energiplanlægning og aftaler indgået mellem KL og regeringen, der sigter mod en langsigtet national overgang til fossilfri energiforsyning. Samtidig er en stor del af vindmølleproduktionen og følgeerhverv placeret i Ikast-Brande Kommune, hvilket vi i vidt omfang ønsker at understøtte.

I forlængelse af høringer og borgermøder i de aktuelle planlægningsprocesser har byrådet drøftet muligheden for at finde alternative placeringer af møllerne, hvor den oplevede konflikt mellem møller og mennesker kan mindskes, og hvor omgivelserne kan give mulighed for større og mere energi-effektive møller, der igen vil mindske det samlede behov for opstilling af møller i kommunen.

Drøftelserne har ført til, at Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2016 har besluttet, at indstille til Byrådet, at den samlede planlægning sættes i bero i en periode frem til senest den 1. februar 2017 og at perioden anvendes til at afdække politiske og juridiske muligheder for at placere færre men større mølleanlæg i områder med lav befolkningstæthed som f.eks. i tilknytning til plantager eller hedeområder. Denne indstilling forventes Byrådet at behandle på sit ordinære møde den 30. maj 2016.

Såfremt det i perioden frem til senest den 1. februar 2017 ikke viser sig muligt at realisere alternative opstillingssteder som beskrevet ovenfor, er Byrådet indstillet på at genoptage arbejdet med den planlægning, der nu sættes i bero. Der er således ikke truffet beslutning i forhold til igangværende planer og projekter.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Borgmester Ib Lauritsen
på tlf.: 9960 4010 eller på mail: iblau@ikast-brande.dk

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Henrik Engedahl 
på mobil: 2167 0584 eller på mail: henen@ikast-brande.dk

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.