Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indkaldelse af projektforslag under Grøn Ordning 2017

Organisationer, foreninger, kommunale forvaltninger og borgere i Ikast-Brande Kommune inviteres til at ansøge om tilskud til projekter under Grøn Ordning. Projektforslag skal være Ikast-Brande Kommune i hænde senest 1. oktober 2017.

Akvædukt Harrild Hede Bording Boardwalk Fotos fra projekter der modtog tilskud fra Grøn Ordning i 2015

 

Tilskud kan gives til projekter og initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen.
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

Ikast-Brande Kommune skal herefter ansøge om tilsagn til projekterne i Energinet.dk.

Beløbsrammen for tilskud til Ikast-Brande Kommune er på kr. 2.643.290.
Midlerne stammer fra følgende vindmølleprojekter:

  • Vindmøller sydvest for Ejstrupholm ved Tykskov Krat 
  • Testvindmølle ved Husumvej, Drantum

Disse møller er nettilsluttede og dermed sikre midler. Desuden forventes der at være midler fra vindmøller langs den Midtjyske Motorvej. Desuden er der et mindre overskydende beløb fra ansøgningsrunden i 2015.

Du kan se kort over områder med fortrinsret her:
www.ikast-brande.dk/grønordning

 

Har du planer om at indsende forslag til anlæg eller aktiviteter:

Inden du indsender forslag til anlæg eller aktiviteter foreslår vi, at du forinden kigger på kommunens hjemmeside med information om Grøn Ordning og administrationsgrundlaget - www.ikast-brande.dk/grønordning

Vi henviser desuden til Energinet.dk's vejledning for Grøn Ordning på deres hjemmeside:
https://www.energinet.dk/Sol-vind-og-biogas/Vindmoeller/Vindmoeller-Kommune

 

Sådan indsender du projektforslag:

Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af aktiviteterne med kortbilag og tilhørende budget for de forventede udgifter til projektet samt en tidsplan.

Denne ansøgningsrunde bliver den sidste, da statsstøtten til grøn ordning udløber i februar 2018. Ordningens ophør betyder, at der er tale om en "lynrunde" med en kort frist for indsendelse af projektforslag.

Fristen for indsendelse af projektforslag er den 1. oktober 2017

Baggrunden for den korte frist er, at sagsbehandling hos både Ikast-Brande Kommune og Energinet.dk, der administrerer midlerne for staten, skal være afsluttet inden ordningens udløb. Projektet skal være afsluttet inden oktober 2019.

 

Ved indsendelse af forslag skal du bruge ansøgningsskemaet, som findes på: https://ikast-brande.project.emply.net/career/

 

Ansøgningerne behandles efterfølgende administrativt og politisk. De indkomne forslag prioriteres af Byrådet.

Forslag der samtidig understøtter kommunens politikker og rammer for udvikling prioriteres højt.

I området ved Midtjyske Motorvej kan der søges om tilsagn til projekter, selvom møllerne endnu ikke er stillet op. Igangsætninger af projekter med midler fra vindmølleprojektet langs motorvejen, vil dog først kunne ske når møllerne er nettilsluttede.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.