Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grøn Ordning 2015

Byrådets prioritering af de ansøgte projekter i 2015

Ikast-Brande Kommune annoncerede i sommeren/efteråret 2015 efter forslag til brug af VE- midlerne. Sidste frist for indsendelse af projektforslag var den 30. september 2015.

Der indkom 14 ansøgninger, hvoraf 3 indeholdt 2 projekter eller etapedeling af projekt. Byrådet behandlede ansøgningerne den 18. april 2016 og besluttede at prioritere følgende projekter:

 

Nr.

Projekt

Ansøger

Budget ex. moms

1.1

Motionssti fra Højmarksvej med bro over åen og videre til Arvad Møllevej

 

3 beboere i Flø og Uhre Windpower 2 I/S + støtteerklæringer

735.000  

3

Renovering af akvædukt ved Harrild Hede

Harrild Hedes Venner + støtteerklæring

 

300.000  

5

Etablering af legetårn i Drantum

 

Drantum Forsamlingshus  

57.900

 

6

Festplads Tulstrup -
Etablering af vand, el og kloak

 

Tulstrup Beboerforening

 

68.500  

7

Forsatsvinduer og nye døre i Drantum forsamlingshus

 

Drantum Forsamlingshus

50.510  

10

Renovering og synliggørelse af legepladserne i Blåhøj og i Gl. Blåhøj

 

Blåhøj Beboerforening

100.000  

12

Natursti ved Bording

 

Bording Lokalråd

150.000  

Projektet nr. 1.1 for en motionssti fra Højmarksvej med bro over åen og videre til Arvad Møllevej gives under forudsætning af, at kommunen ikke pålægges en driftsmæssig udgift. Generelt finder byrådet ikke, at projekter under grøn ordning som udgangspunkt bør medføre kommunale driftsudgifter.

Kommunen ansøgte herefter Energinet.dk om tilsagn til de prioriterede projekter. Energinet.dk gav tilsagn om midler til alle de ansøgte projekter.

Du kan læse mere om byrådsbehandlingen af alle ansøgninger på kommunens hjemmeside under referat af byrådsmødet den 18. april 2016. Tryk her for at se de politiske dagsordener og referater.

 

Akvaedukt Harrild Hedes Venner 200Px Akvaedukt Harrild Hedes Venner2 200Px

Bording Boardwalk Bording Lokalraad3 200Px Bording Boardwalk Bording Lokalraad4 200 Px

Fotos for Projekter der modtog tilskud fra Grøn Ordning i 2015
Øverst: Renovering af akvædukt ved Harrild Hede, indvielse august 2017
Nederst: Handicapvenligt afsnit (boardwalk) af natursti i Bording, indvielse oktober 2016

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Mette Holm
Planlægger og landskabsforvalter
E-mail: mehol@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3314

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.