Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grøn ordning

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter Grøn Ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn.

Vindmøller Flø 460pxVindmøller ved Flø

 På denne side kan du læse om Grøn Ordning:

 

Hvad er grøn ordning

Regeringen ønsker at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark. Derfor har Klima- og Energiministeren oprettet en "Grøn Ordning", der skal styrke lokale landskabelige og rekreative værdier, samt fremme accepten af opstilling af vindmøller på land.

Hver gang der sættes en vindmølle op i Ikast-Brande Kommune, indbetales der penge på en særlig konto, som Energinet.dk administrerer. Herfra kan Ikast-Brande Kommune søge om at få udbetalt penge til initiativer, der støtter den grønne ordnings formål.

Benævnelsen VE-mider anvendes for de midler, der er i den grønne ordning i medfør af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi § 18-20)

Grøn Ordning ophører i februar 2018 og ansøgningsrunden i september 2017 bliver den sidste.

Retur til toppen af siden

 

Hvor mange penge er der tale om

For hver vindmølle, der er opstillet efter 21. februar 2008, bliver der beregnet en sum til anvendelse i kommunen. For hver mølle tildeles en ramme på 88.000 kr. pr. 1MW (1000 kW).

På Energinet.dk's tilsagnsramme for Ikast-Brande Kommunen står der i efteråret 2017 2.643.290 kr., som blandt andet møllerne ved Drantum, Tykskov og Midtjyske Motorvej udløser. Derudover er der et mindre overskydende beløb fra ansøgningsrunden i 2015.

Projekter, der opnår tilsagn med midler fra vindmøllerne langs den Midtjyske Motorvej, må ikke iværksættes før møllerne nettilsluttede.

Retur til toppen af siden

 

Hvem kan komme med forslag til initiativer

Alle kan søge om midler fra den grønne ordning. Ikast-Brande Kommune kan selv søge om penge til projekter. Kommunens egne projekter indgår på lige fod med projekter fra foreninger og borgere.

Indkaldelse af forslag til initiativer september 2017
Til og med den 1. oktober 2017 annoncerede Ikast-Brande Kommune efter forslag til brug af VE- midlerne i Focus og på kommunens hjemmeside. Desuden blev der udsendt breve til lokalråd og foreninger.

Organisationer, foreninger, kommunale forvaltninger og borgere i Ikast-Brande Kommune blev opfordret til at indsende projektforslag.

Projekterne skal være afsluttet inden oktober 2019.

Grøn Ordning ophører i februar 2018 og ansøgningsrunden i september 2017 bliver den sidste.

Retur til toppen af siden

 

Hvor kan pengene bruges

30% af midlerne anvendes primært i de enkelte lokalområders areal indenfor 4,5 km. af et givent vindmølleprojekt. Resten kan anvendes i hele kommunen.

Byrådet træffer beslutning om prioritering af projekterne under forudsætning af godkendelse fra Energinet.dk.

Byrådet opdeler de indkomne ansøgninger i puljer, alt efter i hvilket vindmølleområde, det ansøgte projekt er placeret. I vindmølleområderne ved Tykskov og ved Drantum, hvor møllerne er nettilsluttede, er der tale om "sikre" midler. I området langs motorvejen er møllerne endnu ikke opført og det er derfor ikke sikkert, at der udløses midler fra dette projekt.

Ved de enkelte projekter kan det overvejes, om kommunen skal forsøge at tilvejebringe medfinansiering af projekterne fra anden side. Det kan for eksempel være midler til naturgenopretning, vådområder og skovrejsning eller midler fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet eller midler rejst lokalt.

Hvis det ansøgte indgår som en del af et større projekt, skal de ansøgte projektmidler fra Grøn Ordning være klart afgrænset fra den øvrige del af projektet. Det ansøgte skal indsendes med et separat budget.
  

Områder med fortrinsret
Se kortet nedenfor med vindmøller og den 4,5 km zone hvor 30 % af midlerne  primært anvendes.

statisk kort grøn ordning 2017

Det er kommunen, der kan søge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til projekter. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om et tilskudsberettiget projekt efter VE-lovens § 18, stk. 3 og giver tilsagn, delvist tilsagn eller afslag til projektet. 

 

Retur til toppen af siden

 

Hvilke initiativer kan der søges tilskud til

Der kan søges om tilskud til to grupper af initiativer:

  • 1."…anlægsarbejder der styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen". Det kan fx være tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller foreninger og benyttes til offentlige formål.
  • 2. "… kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen." Det kan fx være en oplysningskampagne om vedvarende energi, initiativer til at spare på strømmen.

Der er bred mulighed for at få støtte til et initiativ, så længe formålet kan styrke landskabelige eller rekreative formål eller fremme vedvarende energi.

Pengene fra flere møller kan samles til et initiativ, og det er muligt at søge om medfinansiering andre steder fra. Ikast-Brande Kommune vil prioritere støtte til projektforslag, der understøtter kommunens overordnede målsætninger eller understøtter allerede igangværende projekter, hvor der opstår en synergi effekt.

 

Nyttige links om Grøn Ordning:

 

Retur til toppen af siden

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3305

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.