Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vindmølleplanlægning

Ikast-Brande Kommune vil bidrage til løsningen af den udfordring samfundet står over for med at nedbringe vores udledning af CO2 til atmosfæren. Det kan vi løse ved at finde måder, der kan sikre forsyning af CO2-neutral energi i de mængder, som det moderne samfund har brug for.

Vindmølle 460 PxVindmølle ved Flø 

Kommunerne planlægger for vindmøller på land. Kommuner skal udpege de arealer, der er potentielt egnet til opstilling af vindmøller. Kommunerne har ansvaret for at planlægge for vindmøller op til 150 meter.

Planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i den kommunale planlægningsproces.

Placeringen af vindmøller er underlagt en række særlige lovgivnings- og planlægningsmæssige hensyn, som primært er fastsat i bekendtgørelse om planlægning for vindmøller (planlægning) og vindmøllebekendtgørelsen (støj). Derudover er vindmøller
reguleret i en række direkte og indirekte bestemmelser i den øvrige lovgivning, som har konsekvens for vindmøller. Desuden kan der være beskyttelseshensyn som kræver både kommunens og en anden myndigheds tilladelse eller accept.

Både bekendtgørelsen om planlægning for opstilling af vindmøller og vindmøllebekendtgørelsen har nogle ufravigelige eller meget restriktive krav.

Bekendtgørelse om planlægning for vindmøller
Reglerne om planlægningen for vindmøller er, som nævnt ovenfor, samlet i bekendtgørelsen "bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller". Bekendtgørelsen knytter sig til planloven og regulerer bl.a. afstandskrav til nabobeboelser.

Vindmøllebekendtgørelsen
Vindmøller må ikke støje mere end de grænser, der står i vindmøllebekendtgørelsen
"Bekendtgørelse om støj fra vindmøller". Vindmølleopstillerne skal dokumentere, at
støjreglerne bliver overholdt.

Miljøvurderingsloven (VVM)
Formålet med VVM-reglerne er at beskrive de miljømæssige konsekvenser af et givent anlægsprojekt. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) trådte i kraft d. 10. maj 2017 og omfatter vindmøller med en højde på over 25 meter. Planforslag for sådanne vindmølleprojekter skal som hovedregel ledsages af en miljøkonsekvensrapport, der indeholder en vurdering af, hvilke miljøpåvirkninger vindmøllerne vil få for omgivelserne.

Du kan læse mere om lovgivning for vindmøller, de vigtigste regler, støj og miljøhensyn og meget mere på statens hjemmeside om vindmøller: www.vindinfo.dk. 

 

Byrådets mål for vindmølleplanlægningen

Det er Ikast-Brande Kommunes mål at være en attraktiv kommune for virksomheder, der beskæftiger sig med vedvarende energi, uanset om de er producenter eller underleverandører til branchen. Kommunens rolle er at skabe nogle gode rammer og vilkår for vækst for disse virksomheder. Vi har allerede både store og små virksomheder, der løser opgaver indenfor vedvarende energi, og vi byder gerne flere velkommen!

Det er også et mål for Ikast-Brande Kommune at levere miljømæssigt forsvarlig energi til både borgere og virksomheder - også til dem, der har et stort energiforbrug. Samtidig ser vi det som en væsentlig samfundsopgave, at vi her i kommunen bidrager til den nationale planlægning af, hvor vi kan etablere testpladser til vindmølleindustriens afprøvning af nye prototyper på fremtidens vindmøller.

På den måde vil vi her i kommunen være med til at understøtte det vigtige udviklingsarbejde for fremtidens energiforsyning.

 

Vindmølleplanlægningen i Kommuneplanen

Den første samlede vindmølleplanlægning for Ikast-Brande Kommune blev udarbejdet i 2011 på baggrund af et ønske om at udvide kommunens procentdel af den energi, der er produceret fra vedvarende kilder i kommunen. Herudover var der et ønske om at støtte op omkring de nationale og globale mål om at reducere CO2 udledningen.

Ikast-Brande Kommune arbejder stadig på at udlægge arealer til vindmøller.

Vindmølleplanlægningen er i dag en integreret del af
Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

Vindmølleplanlægningen er integreret i kommuneplanen under emnerne "Vindmøller over 25 meter" og "Husstandsvindmøller".

Under emnet "Vindmøller over 25 meter" kan du se, hvilke arealer der er udpeget til opstilling af store vindmøller. Og du kan læse, hvilke retninglinjer der gælder for de udpegede arealer. Derudover kan du læse byrådets overordnede mål for vindmølleplanlægningen.

 

Kontakt:

Kontaktperson vindmølleprojekter og kommuneplanlægning:
Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

 

Kontaktperson vindmølleprojekter og VVM eller lokalplanlægning:
Ellen Bach Fjendsbo
Planlægger
E-mail: elfje@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3310

 

 
Tilbage til toppen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.