Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vindmølleplanlægning

Ikast-Brande Kommune vil bidrage til løsningen af den udfordring samfundet står over for med at nedbringe vores udledning af CO2 til atmosfæren. Det kan vi løse ved at finde måder, der kan sikre forsyning af CO2-neutral energi i de mængder, som det moderne samfund har brug for.

Vindmølle 460 PxVindmølle ved Flø 

Kommunerne planlægger for vindmøller på land. Kommuner skal udpege de arealer, der er potentielt egnet til opstilling af vindmøller. Kommunerne har ansvaret for at planlægge for vindmøller op til 150 meter.

Planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i den kommunale planlægningsproces.

Planlægningen for vindmøller på land reguleres af:

  • "Bekendtgørelse for planlægning af vindmøller"
  • "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller"
  • "Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi" (VE-loven).

Du kan læse mere om lovgivning for vindmøller, de vigtigste regler, støj og miljøhensyn og meget mere på statens hjemmeside om vindmøller: www.vindinfo.dk. 

 

Byrådets mål for vindmølleplanlægningen

Det er Ikast-Brande Kommunes mål at være en attraktiv kommune for virksomheder, der beskæftiger sig med vedvarende energi, uanset om de er producenter eller underleverandører til branchen. Kommunens rolle er at skabe nogle gode rammer og vilkår for vækst for disse virksomheder. Vi har allerede både store og små virksomheder, der løser opgaver indenfor vedvarendeenergi, og vi byder gerne flere velkommen!

Det er også et mål for Ikast-Brande Kommune at levere miljømæssigt forsvarlig energi til både borgere og virksomheder - også til dem, der har et stort energiforbrug. Samtidig ser vi det som en væsentlig samfundsopgave, at vi her i kommunen bidrager til den nationale planlægning af, hvor vi kan etablere testpladser til vindmølleindustriens afprøvning af nye prototyper på fremtidens vindmøller.

På den måde vil vi her i kommunen være med til at understøtte det vigtige udviklingsarbejde for fremtidens energiforsyning.

 

Vindmølleplanlægningen i Kommuneplanen

Den første samlede vindmølleplanlægning for Ikast-Brande Kommune blev udarbejdet i 2011 på baggrund af et ønske om at udvide kommunens procentdel af den energi, der er produceret fra vedvarende kilder i kommunen. Herudover var der et ønske om at støtte op omkring de nationale og globale mål om at reducere CO2 udledningen.

Ikast-Brande Kommune arbejder stadig på at udlægge arealer til vindmøller.

Vindmølleplanlægningen er i dag en integreret del af
Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

Vindmølleplanlægningen er integreret i kommuneplanen under emnerne "Vindmøller over 25 meter" og "Husstandsvindmøller".

Under emnet "Vindmøller over 25 meter" kan du se, hvilke arealer der er udpeget til opstilling af store vindmøller. Og du kan læse, hvilke retninglinjer der gælder for de udpegede arealer. Derudover kan du læse byrådets overordnede mål for vindmølleplanlægningen.

 

Kontakt:

Kontaktperson vindmølleprojekter og kommuneplanlægning:
Lilian Ebbesen
Planlægger & arkitekt
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Marie Lyster Nielsen 
Planlægger & arkitekt
E-mail: malni@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

 

Kontaktperson vindmølleprojekter og VVM eller lokalplanlægning:
Lindy Tanvig
Planlægger & arkitekt
E-mail: litan@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3308

Mette Holm
Planlægger og landskabsforvalter
E-mail: mehol@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3314

 
Tilbage til toppen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.