Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vindmølleplanlægning

Ikast-Brande Kommune vil bidrage til løsningen af den udfordring samfundet står over for med at nedbringe vores udledning af CO2 til atmosfæren. Ved at give mulighed for at opstille vindmøller i vores kommune, kan vi sikre forsyning af CO2-neutral energi i de mængder, som det moderne samfund har brug for.

Vindmølle 460 PxVindmølle ved Flø 

Det er kommunerne, der planlægger for vindmøller på landjorden. Kommuner skal udpege arealer, der er potentielt egnet til opstilling af vindmøller over 25 m. 

Planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i den kommunale planlægningsproces.

Placeringen af vindmøller er underlagt en række særlige lovgivnings- og planlægningsmæssige hensyn, som primært er fastsat i "Bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller" og i "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller". 

Begge bekendtgørelser har nogle ufravigelige eller meget restriktive krav. Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller knytter sig til planloven og regulerer bl.a. afstandskrav til nabobeboelser, mens bekendtgørelsen om støj fra vindmøller regulerer, hvor meget vindmøllerne må støje. 

Vindmølleprojekter og planerne for anlæggene skal også miljøvurderes jf. "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)". Formålet med miljøvurderingen er at vurdere og beskrive de miljømæssige konsekvenser af et givent anlægsprojekt. 

Derudover er vindmøller reguleret af bestemmelser i anden lovgivning, bl.a. for at tage særlige beskyttelseshensyn i det åbne land og for at tilgodese naboer, der kan blive generet af møllerne. I "Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi" er der bl.a. fastsat foranstaltninger til fremme af udbygningen med vindmøller. Der er bestemmelser om, at opstilleren af vindmøller skal udbetale godtgørelse for værditab og skal tilbyde salgsoption på nærliggende beboelsesejendomme. 

 

Du kan læse mere om lovgivningen for vindmøller, de vigtigste regler, støj og miljøhensyn og meget mere på statens hjemmeside om vindmøller: www.vindinfo.dk.  

 

Vindmølleplanlægningen reguleres i Kommuneplanen

Ikast-Brande Kommune arbejder løbende på at udlægge nye arealer til vindmøller over 25 m.

Vindmølleplanlægningen er i dag en integreret del af Ikast-Brande Kommuneplan. Du kan finde kommuneplanen ved at følge linket herunder:

Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

Under emnet "Vindmøller over 25 meter" kan du se, hvilke arealer der er udpeget til opstilling af store vindmøller. Og du kan læse, hvilke retninglinjer der gælder for de udpegede arealer. Derudover kan du læse byrådets overordnede mål for vindmølleplanlægningen. Link til siden "Vindmøller over 25 meter"

 

Planlægningsprocessen for nye vindmølleprojekter

Planlægningsprocessen for opstilling af større vindmøller består af en række faser. Hver fase indeholder en række opgaver, som løses enten af bygherren eller Ikast-Brande Kommune. der er følgende faser:

 1. Forarbejder
 2. Idé-/debatfase
 3. Udarbejdelse af planforslag samt miljøvurderinger
 4. Offentlig høring
 5. Vedtagelse af planer
 6. Udstedelser af nødvendige tilladelser
 7. Opstilling af møller

 

Fakta om vindmøller

Hvis du vil vide mere om generelle forhold, der gælder for vindmøller, kan du linke til et dokument, der indeholder oplysninger om:

 • Den moderne vindmølle

 • Vindmøller & mennesker

 • Vindmøller & landskaber og andre tekniske anlæg

 • Husstandsvindmøller

 • Mini- og Micromøller


 Du kan downloade et FAKTAARK med ovenstående oplysninger her

 

Kontakt:

Kontaktpersoner vedr. vindmølleprojekter:

Ellen Bach Fjendsbo
Planlægger
E-mail: elfje@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3310

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

 

 
Tilbage til toppen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.