Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tillæg til kommuneplanen

Se hvilke tillæg, der er vedtaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

Den 11. september 2017 vedtog byrådet Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

Siden har byrådet vedtaget en række tillæg til kommuneplanen. Nogle af tillæggene er nu i offentlig høring som forslag, andre er allerede vedtaget endeligt af Byrådet.

Alle forslag til kommuneplantillæg bliver sendt ud i en offentlig høringsperiode, hvor du har mulighed for at komme med ændringsforslag og bemærkninger. Efter høringsperioden bliver alle høringssvar behandlet politisk, før Byrådet beslutter om tillægget skal vedtages endeligt.

Du kan se offentliggørelsen af alle forslag der er i høring her 

Hvis du ikke fandt den plan, du søgte, er den måske allerede vedtaget endeligt. 

Du kan se en samlet oversigt over vedtagede planer og forslag til kommuneplantillæg til Ikast-Brande kommuneplan 2017-2029 hos Erhvervsstyrelsen. Se en samlet oversigt på Plandata.dk her 

 

Hvad er et kommuneplantillæg?

Byrådet skal udarbejde en overordnet kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Hvis byrådet ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse.

Tillægget indeholder altid en redegørelse, der beskriver baggrunden for tillægget. Derudover indeholder tillægget et afsnit om rammer for lokalplanlægningen i området. Hvis det berørte område i kommunen ikke allerede er rammelagt i den gældende kommuneplan, opretter tillægget nye rammer. Hvis det berørte område allerede er rammelagt i kommuneplanen, beskriver tillægget de eksisterende rammebestemmelser og de ændrede rammebestemmelser for området.

Rammeområdernes afgrænsning vil altid fremgå af kortbilag.

Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag til et kommuneplantillæg inden endelig vedtagelse. Derfor sendes et kommuneplantillæg i offentlig høring i mindst 4 uger. Der er i perioden mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.

I kommuneplantillægget kan du se, hvornår byrådet har vedtaget forslaget og/eller det endelige tillæg. Og du kan se, hvornår tillægget er i offentlig høring. 


Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du rette dem til kommuneplanlæggerne i Planafdelingen:

Lilian Ebbesen
Planlægger og arkitekt 
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk 
Direkte: +4599603302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.