Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tillæg til kommuneplanen

Se hvilke tillæg der er vedtaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

Den 11. september 2017 vedtog byrådet Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

Siden har byrådet vedtaget en række tillæg til kommuneplanen. Nogle af tillæggene er nu i offentlig høring som forslag, andre er endeligt vedtagede.

Du kan se en samlet oversigt over vedtagne kommuneplantillæg til Ikast-Brande kommuneplan 2017-2029 hos Erhvervsstyrelsen. Her kan du også se hvilke lokalplaner der er vedtaget - Se en samlet oversigt på Plandata.dk her 

 

Hvad er et kommuneplantillæg?

Byrådet skal udarbejde en overordnet kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Hvis byrådet ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse.

Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver baggrunden for tillægget. Derudover indeholder tillægget et afsnit om rammer for lokalplanlægningen. Hvis det berørte område i kommunen ikke er rammelagt i den gældende kommuneplan, opretter tillægget nye rammer. Hvis det berørte område allerede er rammebelagt i kommuneplanen, beskrives de eksisterende rammebestemmelser og de ændrede rammebestemmelser for området.

Rammernes afgrænsning vil altid fremgå af kortbilag.

Du kan læse mere om kommuneplanrammer her.

Hvis der er tale om et forslag til tillæg, kan du se, hvornår byrådet har vedtaget forslaget. Og du kan se, hvornår tillægget er i offentlig høring. Hvis der er tale om det endelige tillæg, kan du også læse, hvornår byrådet har vedtaget tillægget endeligt.

Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor sendes et kommuneplantillæg i offentlig høring i mindst 4 uger. Der er i perioden mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.

 

Forslag til kommuneplantillæg

Alle forslag til kommuneplantillæg er fremlagt i en offentlig høringsperiode hvor du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til forslaget. Herefter behandles indsigelser og bemærkninger politisk og du kan forvente svar efter den politiske behandling.

Du kan se offentliggørelsen af alle forslag der er i høring her

Du kan også se hvilke forslag til kommuneplantillæg til Ikast-Brande kommuneplan 2017-2029 der er i offentlig høring på Plandata.dk - Se en samlet oversigt her.

 

Hvis du ikke fandt den plan, du søgte, er den måske allerede endeligt vedtaget. Listen over vedtagne kommuneplantillæg kan du se her.

 

Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du rette dem til kommuneplanlæggerne i Planafdelingen:

Lilian Ebbesen
Planlægger og arkitekt 
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk 
Direkte: +4599603302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.