Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tekstilindustriens Ikast

I samarbejde med NIRAS og Museum Midtlylland har vi i 2016-2017 arbejdet med projektet "Tekstilindustriens Ikast", hvor vi har forsøgt at afdække tekstilindustriens kulturarv i Ikast.

Kulturarven fra tekstilindustrien adskiller sig på mange måder fra det, vi er vant til at betragte som kulturarv. Den er fordelt ud over Ikast by, nærmest vævet ind i byens struktur - men meget af kulturarven kan være svær med det blotte øje at genkende som spor af tekstilindustrien. Har man først fået øjnene op for sporene, afsløres imidlertid et vidnesbyrd om en ubændig handlekraft. Og netop handlekraften er måske den vigtigste arv fra tekstilindustrien.

Der er tre indgangsvinkler til projektet "Tekstilindustriens Ikast": en historisk, en fysisk og en antropologisk

    Billede Af Hæfte Til HjemmesideDu kan se hæftet Tekstilindustriens Ikast her      

Målet har været at skabe et overblik over tekstilindustriens betydning for Ikast. Overblikket kan vi blandt andet bruge som grundlag for beslutninger om, hvorvidt og hvordan de kortlagte fysiske spor fra tekstilindustrien kan blive aktiveret for fremtiden, så de kan danne grundlag for fremtidige udviklingsstrategier for midtbyen. Vi håber også, at borgere og interessegrupper i Ikast vil tage projektet til sig, tilføje og videreudvikle på det, for eksempel ved at tilføje fortællinger og data til projektets digitale registreringer. På den måde kan projektet fortsætte og blive dynamisk i stil med den entreprenante Ikast-ånd.

 

Offentlig tilgængelig database

Vi arbejder pt. på en en database over industribygningerne i Ikast midtby. Oplysningerne vil være tilgængelige på det kort og er tilgængelige for alle. Når databasen er klar kan den tilgås her på siden.

 

Tekstilindustriens Ikast_460px
Kort der viser de registrerede tekstilbygninger - fra Tekstilindustriens Ikast

 

Værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplanen

Tekstilindustriens bygninger er en del af et udpeget værdifuldt kulturmiljø i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

Du kan læse mere om de kulturhistoriske værdier i kommuneplanen her: www.kommuneplan.ikast-brande.dk

At vi udpeger kulturhistoriske værdier i kommuneplanen betyder ikke, at der ikke kan ske udvikling inden for eller umiddelbart uden for de udpegede værdier. Vi vil blot sikre, at udviklingen sker med viden om, og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større ændringer i terrænet må ske på en måde, så vi undgår, at de kulturhistoriske elementer og spor går tabt eller bliver forringet.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.