Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Registreringsmetode

Registeringen af tekstilindustriens bygninger i Ikast er baseret på en metode som er beskrevet nedenfor. Industribygningerne er opdelt i tre fabrikstyper. De enkelte fabrikstyper er beskrevet yderligere i temaer i hæftet "Tekstilindustriens Ikast".

 

Til registreringen er udviklet en metode, hvor bygningerne tildeles karakterer på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav, ud fra seks parametre:

  • Bygningens arkitektoniske værdi: Vurdering af huset som helhed. Hvordan er husets proportioner, er det harmonisk og konsekvent opført inden for sin stilart?
  • Bygningens værdi for tekstilindustriens historie: Vurdering af den tilhørende tekstilvirksomhed. Hvilken betydning har virksomheden haft for industrien i Ikast og generelt?
  • Tekstilfabrikkens aflæselighed: Vurdering af tekstilindustrihistoriens aflæselighed i bygningen. Kan man se at der har foregået tekstilproduktion i bygningen?
  • Bygningens værdi som en del af et bymiljø: Vurdering af bygningens betydning for den omgivende bebyggelse. Indgår bygningen i en arkitektonisk eller tidsmæssig sammenhæng med naboerne?
  • Bygningens værdi som en del af et tekstilfabriksmiljø: Vurdering af bygningens betydning for de omgivende tekstilindustribygninger. Er bygningen placeret i et område med en koncentration af en særlig type industribygninger?
  • Bygningens tekniske tilstand (2017): Vurdering af bygningens tekniske tilstand. Er bygningen velholdt? 

Disse karakterer opsummeres i en samlet værdi for bygningens betydning for tekstilindustrien, hvor bygningens arkitektoniske værdi, dens historiske betydning for tekstilindustriens historie og tekstilfabrikkens aflæselighed er vægtet højest. 

 

Fabrikstyper:

Kælderfabrikken udgør den type, der er registreret færrest af i området, dog er det ligeledes den type fabrik, der er sværest at identificere, hvorfor der formodentlig findes langt flere end de i projektet kortlagte. Når de er svære at identificere skyldes det, at fabrikken fremstår som en integreret del af en bolig, hvilket oftest blot er synligt ved en høj kælder, evt. med en separat adgangsvej. Samtidig har mange kælderfabrikker huset mindre virksomheder, der ikke har sat større aftryk på tekstilindustrihistorien, udover at de har fungeret som underleverandører til de større virksomheder. 20 % af kælderfabrikkerne vurderes at have en høj samlet værdi.


Baghusfabrikken er mere genkendelig i gadebilledet, men ligesom med kælderfabrikkerne kan der være tale om flere end de registrerede bygninger. Af de registrerede baghusfabrikker findes en ligelig fordeling mellem bygningstyper med en henholdsvis flad/ensidet taghældning, høj tagrejsning og lav tagrejsning. Af baghusfabrikkerne er 12 % vurderet til at have en høj samlet betydning.


Den fritliggende fabrik er den tydeligst genkendelige bygningstype blandt fabrikkerne i Ikast. De er som udgangspunkt udformet som et toetagers længehus med høj tagrejsning. Gavlen er ofte udført med dekorative teglelementer i form af gesimsbånd, pilastre eller blændinger, ligesom der i gavlen ofte findes en bemaling eller lignende, der fortæller hvilken fabrik, der har holdt til på stedet. De fritliggendes fabrikkers betydelige størrelse, der ofte er sammenhængende med en høj historisk værdi af det pågældende firma, samt den tydelige formidling af bygningens tidligere anvendelse medfører, at hele 44 % af de fritliggende fabrikker vurderes at have en høj samlet betydning.

 

 

Tulstrupvej 5 i IkastFoto af omdannet fabriksbygning på Tulstrupvej 5
- Tidligere Poul Christensens Trikotagefabrik, "Leopard Undertøj"

Kontakt:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af kommuneplanlæggerne i Planafdelingen:

Lilian Ebbesen
Planlægger og arkitekt 
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.