Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hæftet "Tekstilindustriens Ikast"

I Ikast findes en helt særlig kulturarv, der ikke kun binder sig til de fysiske omgivelser, men som i høj grad fortsat lever i kraft af den handlekraft, der er kendetegnende for byens borgere. Byens identitet er bygget op omkring det gamle tekstilmiljø, som har været altafgørende for byens udvikling og som fortsat er allestedsnærværende, både i fysisk form og i den kollektive hukommelse.

  Billede Af Hæfte Til Hjemmeside

Du kan se hæftet "Tekstilindustriens Ikast" her  

I hæftet kan du læse mere om de forskellige elementer af tekstilindustriens kulturarv og dens aftryk på Ikast by og indbyggernes karakter. Det er vores håb, at hæftet vil inspirere til at kigge på Ikast med nye, nysgerrige øjne med blik for de særlige aftryk tekstilindustrien har sat på byen. 

 

I hæftet kan du læse om:

"Handlekraft - Tekstilindustriens betydning for livet og mulighederne i Ikast"
Her kan du læse en beskrivelse af den særlige Ikast-ånd, som på én gang er en forudsætning for og et resultat af tekstilindustriens fremvækst og fortsatte betydning i Ikast.

"Tekstilindustriens historie"
Her kan du i korte træk læse om hvordan Ikastegnen gennem en lang periode har levet af tekstilproduktion, og hvordan jernbanen og den teknologiske udvikling, kombineret med egnens handlekraft, ledte til en eksplosion af tekstilvirksomheder i byen.

"Kulturmiljøet"
Her kan du læse en beskrivelse af byens fysiske udvikling og den utrolige mængde af forskellige typer virksomheder, som er identificeret i det udpegede kultuurmiljø i den centrale del af byen.

"Tekstilindustriens fortællinger"
Her kan du gå i dybden med fortællinger om enkelte fabrikker og fabrikanter, som på hver sin måde er typiske for Ikast, og som afspejler den særlige Ikast-handlekraft.

"Metoden - hvordan har vi afdækket tekstilindustriens kulturarv?"
Her kan du læse hvordan projektet er udført.

 

Tekstilindustriens ikast 

 

Værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplanen

Tekstilindustriens bygninger er en del af et udpeget værdifuldt kulturmiljø i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

Du kan læse mere om de kulturhistoriske værdier i kommuneplanen her: www.kommuneplan.ikast-brande.dk


At vi udpeger kulturhistoriske værdier i kommuneplanen betyder ikke, at der ikke kan ske udvikling inden for eller umiddelbart uden for de udpegede værdier. Vi vil blot sikre, at udviklingen sker med viden om, og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større ændringer i terrænet må ske på en måde, så vi undgår, at de kulturhistoriske elementer og spor går tabt eller bliver forringet.

 

Tryk her for at se tekstilindustriens bygninger på det digitale kort.

Kontakt:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af kommuneplanlæggerne i Planafdelingen:

Lilian Ebbesen
Planlægger og arkitekt 
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

 

Tilbage til toppen af siden

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.