Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingsplan for Brande Syd

Ikast-Brande Kommune genoptog i november 2017 sit arbejde med en udviklingsplan for Brande Syd. Udviklingsplanen skal sammentænke boligudstykning og landskab som en bæredygtig helhed og den skal tilgodese en rekreativ udnyttelse af området til fordel for hele Brande by. På denne side kan du læse mere om arbejdet på planen.

Workshop


Teknisk Område samarbejder med kosulentfirmaet CFBO om udarbejdelsen af en ny udviklingsplan for Brande syd som skal afløse den eksisterende Struktur- og Helhedsplan fra 2011.

 

Workshops om ny udviklingsplan

Den 18. september 2017 og den 13. marts 2018 blev der afholdt workshops med Byrådet, lokale interessenter og eksterne eksperter inden for områder som klima og vandhåndtering, landskab- og byplanlægning og ikke mindst fremtidens boligmarkedet og megatrends.

Udgangspunktet for de to workshops har været Struktur- og Helhedsplanen fra 2011.

Ikast-Brande Kommune har i dag klimaerfaringer med regnvand, som er opdateret viden i forhold til de overvejelser som lå til grund for planen fra 2011. Derfor er der i den nye udviklingsplan særligt fokus på fremtidssikret håndtering af vandet, både i området og inde i Brande by.

"Vi står med en udfordring i et område, hvor der er rigtig meget vand. Det er en præmis! Vi mener, at landskabet skal være en del af løsningen, når udfordringen med blandt andet vand skal vendes fra at være et tilbagevendende problem til at give blivende værdi. Vandet er en gave - mere vand er en større gave. Vi arbejder lige nu på løsningen", siger planchef Karina Kisum Jensen.

Du kan se den eksisterende Struktur- og helhedsplan fra 2011 her

Hvad sker der nu

Håndtering af overfladevand og det terrænnære grundvand ville blive et særlig fokusområde i udviklingsplanen. En grundig analyse og dermed en forståelse af vandforholdene i det sydlige Brande er derfor nøglen til et succesfuldt byudviklingsprojekt. Ikast-Brande Kommune har indgået aftale med Rådgivningsfirmaet EnviDan om at foretage undersøgelser af bl.a. de hydrologiske- og naturmæssige forhold i udviklingsområdet. 

Der arbejdes på at udvikle en »omfartsvej« for vandet i Brande Syd, så vandet kan blive en rekreativ gave til byen og ikke en klimamæssig forhindring og omkostning for kommunen.

EnviDans undersøgelser skal sammentænkes med udviklingsplanen og arbejdes forventes afsluttet i efteråret. Derefter vil det gå hurtigt med at fastlægge hvor fase 1 i Udviklingsplanen skal ligge.

Når Udviklingsplanen er godkendt kan kommune- og lokalplanlægningen begynde.

Teknisk Område arbejder frem imod at udbyde de første grunde i den nye Udviklingsplan i 2019

 

Inspirationstur til Ringkøbing K

Torsdag den 26. april tog Ikast-Brande Kommunes Byråd på studietur til den helt nye bydel "Ringkøbing K" i Ringkøbing. På turen skulle Byrådet studerer den ambitiøs udviklingsplan for Naturbydelen lige uden for Ringkøbing. 

Anledningen var det igangværende arbejde med udviklingsplanen for Brande Syd. Hvad skal man tænke på, når man starter et sådan projekt? Hvordan har samspillet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og partnerselskabet Ringkøbing K været? Hvad gør man for at tiltrække tilflyttere, og hvordan har man håndteret vandet i området?

Du kan læse mere om turen i pressemeddelse fra den 8. maj 2018 her 

 

Foto fra inspirationstur til Ringkøbing K  Foto fra inspirationstur til Ringkøbing K

Foto fra inspirationstur til Ringkøbing K  DSC 1307

Foto fra inspirationstur til Ringkøbing K  Foto fra inspirationstur til Ringkøbing K

Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte tovholder Jeanette Ishi Lehn
på mail: jeleh@ikast-brande.dk eller telefon 9960 3311

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.