Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Struktur-, udviklings- og helhedsplaner

Her på siden finder du de struktur- og helhedsplaner for byudviklingen, som Ikast-Brande Kommune har udarbejdet. Her er både struktur- og helhedsplaner, der er i høring, og planer, der er endeligt godkendt.

Strukturplan Brande Syd

 

Struktur- og helhedsplaner udarbejdes ofte for store områder, hvor udviklingen vil forløbe over mange år. Formålet med planerne er derfor at beskrive den overordnede vision for et givent område og udgør ofte det planlægningsmæssige grundlag, som kan sikre en helhed i udviklingen over mange år.

Formålet med planene er ligeledes, at de skal fungere som et styrende redskab for den fremtidige planlægning i et givent område. En strukturplan kan således være med til, at sikre en hensigtsmæssig udbygning af et område.

 

Struktur- og helhedsplaner bliver udarbejdet for at sikre helheden i den videre planlægning i de områder, planerne omfatter. Planerne er ikke lovpligtige, men de er et vigtigt redskab til at sikre, at kommunens borgere ved, hvor der bliver planlagt for større byudviklingsområder.

    Vedtagne struktur- og helhedsplaner:

 Der tages forbehold for at listen ikke er opdateret!

 

Ny udviklingsplan for Brande Syd

Teknisk Område arbejder i 2018 på en udviklingsplan for Brande Syd. Udviklingsplanen skal ved vedtagelsen afløse struktur- og helhedsplanen for Brande Syd fra 2011. Du kan følge i arbejdet med udviklingsplanen her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.