Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planstrategi 2019 - Attraktive midtbyer i Ikast og Brande

Byrådet har vedtaget Planstrategi 2019 endeligt. Strategien har fokus på udviklingen i midtbyerne i Ikast og Brande.

Planstrategi 2019


Planstrategi 2019 - Attraktive midtbyer i Ikast og Brande  

Den 14. april 2020 besluttede byrådet at vedtage Planstrategi 2019 endeligt. 

Strategien er offentligt bekendtgjort den 22. april 2020.

Planstrategi 2019 er byrådets overordnede strategi for, hvordan vi vil arbejde med den fysiske udvikling i de kommende år. Vi har valgt at sætte fokus på to indsatsområder:

  • Udvikling i bymidterne i Ikast og Brande
  • Bæredygtig håndtering af overskudsjord. 

Læs mere om indsatsområderne længere nede.

Planstrategien sætter den overordnede, politiske ramme for den fremtidige planlægning i kommunen.

Planstrategien er dermed også første skridt frem mod en revision af Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029, som er byrådets plan for den fysiske udvikling i kommunen. Kommuneplanen fortæller, hvordan man må anvende arealerne i kommunen - både dem i byerne og dem i landdistrikterne. Kommuneplanen sætter således også rammerne for lokalplanlægningen.

Vi ønsker ikke at foretage en fuld revision af kommuneplanen næste gang - i 2021. I stedet laver vi en revision af de temaer/emner i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029, som er relevante for vores kommunes udvikling de kommende år. Læs i strategien hvilke emner, vi reviderer.  


Du kan se den endeligt vedtagne Planstrategi 2019 her

Du kan se bilaget til Planstrategi 2019 her

Du kan se Planstrategi 2019 og bilaget samlet her


Udvikling i bymidterne i Ikast og Brande

Ikast og Brande er kommunens største byer. Både Ikast og Brande er aktive byer, der har meget at byde på. Byerne har hver deres særpræg, udfordringer og potentialer. De senere år har bymidterne i Ikast og Brande imidlertid været udfordret af tomme butikslokaler og konkurrencen fra nærliggende, større byer. Hvis ikke butikkerne kan være  omdrejningspunktet for liv i bymidten, hvordan kan vi så skabe levende bymidter?

Planstrategi 2019 handler derfor mest om, hvordan vi som byråd i de kommende år tænker at understøtte en god udvikling i bymidterne i Ikast og Brande. Planstrategien lægger retningen for udviklingen i bymidterne og beskriver vores forventninger, visioner og mål.

I planstrategien kan du se Byrådets visioner og mål for Ikast og Brandes bymidter. Byrådet har besluttet, at strategien for bymidterne i fremtiden især skal understøtte bosætning, byliv, byrum, detailhandel og nære, grønne arealer. Fokus er lagt på, hvordan vi kan sikre, at der stadig er levende og velfungerende bymidter i kommunens to største byer i de næste mange år.

Sammen kan vi gøre en forskel. Vores visioner og mål i strategien har udgangspunkt i den dialog, vi har haft med borgere, foreninger og organisationer i Ikast og Brande. Mange arbejder allerede på at styrke bymidterne og har sat spændende initiativer i gang. Sammen kan vi skabe en fælles retning for udviklingen og skabe de bedste rammer for gode og levende bymidter i Ikast og Brande.

Sideløbende med strategiarbejdet har vi sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet udviklingsprincipper for udviklingen af Ikast midtby. Arbejdsgruppen havde en bred repræsentation af borgere, foreninger og erhvervsliv. Til at samle arbejdet havde vi hyret arkitektfirmaet ATRA.

Du kan se hæftet "Ikast Midtby - udviklingsprincipper" her.

Vi skal nu i gang med et lignende arbejde for udviklingen af Brande midtby.


Bæredygtig jordhåndtering
Planstrategi 2019 fortæller dig også, at vi har et ønske om, at udviklingen i kommunen bliver bæredygtig. Der er fokus på bæredygtighed i både bymidterne og resten af kommunen, men især i forhold til vores håndtering af overskudsjord. 

Når vi bygger nyt i vores byer eller anlægger veje og stier, står vi ofte med en masse overskudsjord. Jord, som vi i dag betragter som affald og kører langt væk. Vi vil gerne arbejde for en mere bæredygtig jordhåndtering i vores kommune. Jord er nemlig en ressource, som med fordel kan genanvendes lokalt. 

Knaphed på jordressourcer og øget fokus på miljøet, har motiveret kommunen, entreprenører og vognmænd til at sætte sig sammen og sætte rammerne for en bæredygtig jordhåndtering.

Læs mere om vores tanker i strategien. God læselyst.


Læs også bilaget til planstrategien

Planstrategien er blevet til i samarbejde og dialog med kommunens borgere og interessenter. Det kan du læse mere om i bilaget, der samtidig gør status på kommunens udvikling de seneste år. Bilaget indeholder ligeledes en gennemgang af de større projekter, som forandrer kommunens største byer i disse år.

Bagerst i bilaget kan du finde en oversigt over de lokalplaner og kommuneplantillæg, som er vedtaget siden byrådet i 2017 vedtog Ikast-Brande Kommunes Kommuneplan 2017-2029.

 

Planstrategien har været i offentlig høring

Planstrategi 2019 har været i offentlig høring fra den 20. december 2019 til og med den 21. februar 2020. Ikast-Brande Kommune modtog 5 høringssvar. Ingen af høringssvarene gav byrådet anledning til at ændre i strategien. På nær mindre, redaktionelle ændringer, blev strategien derfor vedtaget endeligt uden ændringer i forhold til det, der var i offentlig høring.

 

Har du spørgsmål til Planstrategi 2019, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

eller

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.