Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokal Agenda 21

Planstrategi 2015 er også en "Lokal Agenda 21-strategi", dvs. en strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Billede Fra Workshop i Remisen BrandeMesse på workshop i Remisen om Den gode by

 

Planloven siger, at byrådet mindst hvert fjerde år skal offentliggøre en såkaldt "Lokal Agenda 21-strategi." Det er en strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Ifølge planloven skal Byrådet sende strategien i offentlig høring i mindst 8 uger - i første halvdel af den kommunale valgperiode.

 

Lokal Agenda 21 er integreret i Planstrategien

Lokal Agenda 21 handler grundlæggende om, at bidrage til at mindske miljøbelastningen og ressourceforbruget samt fremme bæredygtig byudvikling og biologisk mangfoldighed på et globalt plan.

For at skabe sammenhæng og gennemskuelighed i kommunens planlægningsarbejde har vi valgt, at Lokal Agenda 21-strategien skal være en integreret del af planstrategien. Derfor redegør planstrategien også for, hvordan vi vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet for en bæredygtig udvikling i kommunen. Vi redegør desuden for, hvordan vi inddrager borgere, virksomheder, foreninger m.v. i arbejdet for at realisere strategien.

Da vi har integreret Lokal Agenda 21-strategien helt i planstrategien har vi ikke opstillet selvstændige målsætninger for en bæredygtig udvikling i kommunen. Vi har i stedet tænkt bæredygtighed ind i udarbejdelsen af strategiens visioner og mål.

 

Planstrategien forholder sig til 5 specifikke indsatsområder: 

  • Mindskelse af miljøbelastningen
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af økologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
  • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedr. miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.