Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Workshops om by- og landsbyudvikling

Som led i strategiarbejdet frem mod Planstrategi 2015 har byrådet afholdt workshops om udviklingen af kommunens 6 største byer og landsbyer. På denne side kan du læse mere om de to workshops, og hvilke resultater der kom ud af møderne.

 

I februar og marts 2015 inviterede Ikast-Brande Byråd borgere, foreninger, organisationer og erhvervslivet til i alt to workshops om byudviklingen. Én workshop handlede om de 6 største byer og én handlede om landsbyerne i Ikast-Brande Kommune.

Formålet med de to workshops var at finde frem til, hvordan vi bedst skaber rammerne for det gode liv i kommunens byer og i landsbyer.

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne fra de to workshops. 

 

Hvad blev der drøftet på de to workshops

På de to workshops blev det drøftet hvilke "ingredienser" vi sammen skal putte i gryden for at få en god by/landsby. 

Byrådet ville gerne vide, hvilke fysiske kvaliteter og værdier, der betyder noget for den daglige trivsel i byerne/landsbyerne. Hvad kan Ikast-Brande Kommunes landsbyer, når de er allerbedst? Hvordan sikrer vi en udvikling til gavn og glæde for borgere, foreninger og virksomheder, og hvordan sikrer vi et bedre samspil mellem byerne og mellem landsbyerne. Hvordan kan vi styrke værdierne og tilføje nye kvaliteter, så vi får endnu bedre landsbyer at bo, arbejde og leve i.

På de tog workshops satte professor Johannes Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitet gang i debatten med to spændende oplæg om udviklingen i mellembyer og landsbyer og de udfordringer, de står overfor. 

 

Opsamling på workshop om de 6 største byer
den 3. februar i Remisen i Brande

Billede Fra Workshop 1 Billede Fra Workshop 1 Billede Fra Workshop 1 Billede Fra Workshop 1
Tryk på billedet for at se det i stor udgave


Borddebat
Workshoppen startede med en borddebat, hvor workshopdeltagerne drøftede, hvilke værdier de synes var de vigtigste for at en by bliver et godt sted at bo. Hvert bord kom frem til ca. 5 værdier. Resultatet fra de i alt 10 borde blev en samlet liste med ca. 50 værdier som efterfølgende blev samlet til én liste med 11 overordnede værdier. 

Afstemning om de vigtigste værdier
Efter borddebatten skulle workshopdeltagerne stemme på hvilke tre værdier der var de vigtigste for en god by.

Resultatet blev, at deltagerne stemte sig selv - de aktive borgere - ind på en første plads. På en anden plads fulgte de offentlige servicetilbud og på en tredje plads kom kultur og fritidstilbud. Borgerne i byerne mener, at det allervigtigste er at have aktive borgere, der tager medansvar.

Herunder kan du se hele afstemningsresultatet:

1. Aktive borgere - 17,5 %
2. Offentlige servicetilbud - 16,4%
3. Kultur og fritidstilbud - 14,1%
4. Erhverv og Handel - 13,0%
5. Find din bys identitet - 9,6%
6. Se din bys fremtidsmuligheder - 7,3%
6. Infrastruktur - 7,3%
7. Sammenspil mellem byerne - 4,5%
8. Natur - 4 %
9. Foreninger - 4,5 %
10. Varieret boligtilbud - 2,6 %

Messe om de 6 største byer
Efter at workshopdeltagerne havde spist en velfortjent gryderet, kunne de gå rundt på
en bymesse med stande, der repræsenterede hver af kommunens 6 største byer:

 • Ikast
 • Brande
 • Bording
 • Engesvang
 • Nørre Snede
 • Ejstrupholm
    

På standene kunne man drøfte hvad man eventuelt kunne "tilføre", "fremhæve" eller "nedtone" i de enkelte byer.

Du kan se resultatet af drøftelserne ved standene her

Billede af planche fra workshoppen

Du kan se invitationen til workshoppen den 3. februar om de 6 største byer her 

 

Opsamling på workshop om landsbyerne
den 5. marts i Isenvad Forsamlingshus

Billede Fra Workshop 2 Billede Fra Workshop 2_2_lille Billede Fra Workshop 2_1_lille Billede Fra Workshop 2_4_lille
Tryk på billedet for at se det i stor udgave


Borddebat

Workshoppen startede med en borddebat, hvor workshopdeltagerne drøftede, hvilke værdier de synes var de vigtigste for at en landsby bliver et godt sted at bo. Hvert bord kom frem til ca. 5 værdier. Resultatet fra de i alt 10 borde blev en samlet liste med ca. 50 værdier som efterfølgende blev samlet til én liste med 9 overordnede værdier. 

Afstemning om de vigtigste værdier
Efter borddebatten skulle workshopdeltagerne stemme på hvilke tre værdier der var de vigtigste for en god landsby.

Resultatet blev, at deltagerne stemte fællesskabet og sammenholdet samt de aktive borgere og ildsjæle ind som de to klart vigtigste værdier for landsbyerne.

Herunder kan du se hele afstemningsresultatet:

1. Fællesskab, sammenhold og samlingssteder - 17,4%
2. Aktive borgere og ildsjæle - 17,0%
3. De fysiske rammer skal være i orden - 8,7%
4. Tilgængelig natur - 8,3%
4. Infrastruktur (kollektiv trafik, cykelstier og internetforbindelser) - 8,3%
6. Identitet (profil) - 7,5%
7. Tryghed, fred og ro - 5,4%
8. Servicefunktioner - 2,5%
8. Højt til loftet - rummelighed - 2,5%

Messe om landsbyerne
Efter at workshopdeltagerne havde spist en velfortjent gryderet, kunne de gå rundt på en messe med stande der repræsenterede 5 forskellige emner:

 • Fællesskab, sammenhold og samlingssteder
 • Aktive borgere/ildsjæle
 • Boliger og beskæftigelse
 • Trivsel - Sundhed, Helbred og Robusthed
 • Attraktive, aktive og bæredygtige landsbyer

De to af emnerne blev valgt på selve workshoppen ud fra hvilke emner, der blev nummer 1 og 2 i afstemningen om de vigtigste værdier.

På messen kunne deltagerne drøfte hvilke indsatser der skal til for at en landsby bliver et godt sted at bo. Drøftelserne tog udgangspunkt i Kommunens indsats og deltagernes egen indsats.

Du kan se resultatet af drøftelserne ved standene om landsbyerne her

Billede Planche Fra Workshop 2 

Du kan se invitationen til workshoppen  den 5. marts om landsbyerne her

 

Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du rette dem til kommuneplanteamet i Planafdelingen:

Lilian Ebbesen
Arkitekt MAA
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

Marie Lyster Nielsen
Arkitekt cand.arch.
E-mail: malni@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.