Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byen i børnehøjde

Fire skoler har været involveret i strategiarbejdet frem mod Planstrategi 2015. På denne side kan du læse mere om elevernes arbejde med den gode by og den gode landsby.

 Billede der viser børneinddragelse fra 4 skoler i kommunen

Det er vigtigt, at kommunens yngste borgere også er med til at præge udviklingen, da kommunens planlægning rækker langt ind i fremtiden. Involveringen af skolebørnene har været meget lærerigt, da børn sjældent bliver inddraget direkte i kommunens arbejde.

Børnene har arbejdet med hvilke rammer, der skal til for at skabe den perfekte by eller landsby. Konklusionerne er, at der skal være mulighed for at danne fællesskaber, at man som barn skal føle sig tryg, at naturen og grønne områder er vigtige for trivslen og at der skal være skoler, børnehaver og lignende offentlige servicetilbud. Børnene er kommet med mange, forskellige forslag til, hvad der konkret skal til for at skabe rammerne for "det gode liv".

 

Børnenes input

Fire kommunale skoler har været inddraget i arbejdet med planstrategien, henholdsvis to byskoler og to landsbyskoler.

Du kan se deres input ved at trykke her: 

Børneinddragelsen er kørt som entreprenante forløb, som led i Entreprenør-
skabsskolen. Du kan læse mere om Entreprenørskabsskolen her.

 

Konklusion

Børnene har med stor iver overvejet, hvad der gør, at en by er et godt sted at bo.
Deres ideer har været velovervejede og resultaterne er blevet flot præsenteret.

De emner, som børnene synes er vigtige, er også emner, som er blevet diskuteret på workshops for voksne borgere. De vigtigste emner, som børnene synes er nødvendige for at skabe en god by, er:

  • Tryghed
  • Fællesskab, sammenhold og samlingssteder
  • Trafiksikkerhed
  • Natur
      

Hvad sker der nu med børnenes bidrag?

Børnenes bidrag skal på lige for med de voksnes bidrag fra workshops bruges til at udforme Byrådets visioner og mål for kommunens byer og landsbyer.

Vi har inddraget børnenes ønsker i de temadrøftelser, vi har haft med de politiske udvalg. I juni skal byrådet omsætte temadrøftelserne til konkrete visioner og mål for by- og landsbyudviklingen i kommunen. Visionerne og målene vil efterfølgende blive en del af den færdige planstrategi, som forventes offentliggjort i efteråret.

Vi håber og tror på, at Planstrategi 2015 vil afspejle, at politikerne har haft mulighed for at se byen og landsbyen i børnehøjde. Vi sender jer et link til strategien, når den bliver offentliggjort.

Vi vender tilbage i 2017
Børnenes tilgang til emnerne er forskellig fra voksnes, hvilket er inspirerende. Vi regner med at få input fra børn igen, når vi i 2017 skal i gang med at revidere kommuneplanen, som denne planstrategi danner grundlag for. Her skal byrådet kigge på, hvad vi konkret kan anvende de forskellige arealer i byerne og landsbyerne til.

 

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til processen med invovering af skolebørn, så er du velkommen til at kontakte kommuneplanlæggerne Lilian Ebbesen på tlf. 9960 3305 eller Marie Lyster Nielsen på tlf. 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.