Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Involvering af eksterne aktører

Kommunens borgere er drivkraften for udviklingen i Ikast-Brande Kommune. Derfor ligger det Byrådet på sinde, at vi planlægger udviklingen i kommunen sammen med borgerne. Ikke mindst når vi skal planlægge for de byer og landsbyer, hvor borgerne bor og arbejder.

 

Workshop i Remisen 

Igennem hele processen har invovlering af en lang række eksterne aktører spillet en vigtig rolle i udarbejdelsen af Planstrategi 2015. Byrådet har ville fastsætte deres mål og visioner på baggrund af en dialog og samskabelse med eksterne aktører, det vil sige borgere, erhvervslivet, organisationer og foreninger.

 

Involvering af borgere, erhvervslivet, organisationer og foreninger

Formålet med involveringen af borgere, erhvervslivet, organisationer og foreninger har været, at give byrådet mulighed for at komme i dialog om, hvordan man bedst udvikler byer og landsbyer. Borgere, erhvervslivet, organisationer og foreninger skulle være med til at definere, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at skabe en god by eller en god landsby. Og de skulle være med til at drøfte, hvilke generelle, grundlæggende værdier, vi skal værne om og bygge videre på.

Involveringen af borgere, erhvervslivet, organisationer og foreninger er foregået ved afholdelse af to workshops i februar-marts 2015. Du kan læse mere om de to workshops her.

 

Involvering af skolebørn

Parallelt med de ovennævnte workshops for borgere, erhvervslivet, organisationer og foreninger, har skolebørn også været invovleret i planstrategiarbejdet. Da børnene også er brugere af byer og landsbyer har det været vigtigt at se byerne og landsbyerne i børnehøjde.

Involveringen af skolebørnene er foregået ved entreprenante forløb med to byskoler og to landbyskoler i foråret 2015. Du kan læse mere om processen og se børnenes projekter her

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.