Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planstrategi 2015 - Den gode by og den gode landsby

"Ikast-Brande Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig og drive virksomhed. Planlægningen sikrer, at alle byer og landsbyer har de optimale rammer for en god udvikling, der tager afsæt i byernes forskelligheder, muligheder og interne relationer."


      Planstrategi Forside

 

Den 14. december 2015 besluttede Byrådet at vedtage Planstrategi 2015 endeligt.

Samarbejde og dialog med dem, der bor og arbejder i kommunen, er centralt i Planstrategi 2015, som er Ikast-Brande Byråds nye strategi for udviklingen i kommunens byer og landsbyer.

Du kan se Planstrategi 2015 her

 

I strategien kan du se Byrådets visioner og mål for en lang række områder, der er centrale for udviklingen i byerne og landsbyerne, f.eks. bosætning, erhvervsudvikling, kultur og fritid, fællesskab og adgang til natur. Planstrategiens visioner og mål har mest fokus på, hvordan borgerne sammen med Byrådet kan understøtte den gode udvikling i kommunens byer og landsbyer, så der bliver de bedste rammer for det gode liv - og borgernes trivsel.

Planstrategien er første skridt frem mod en revision af Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025, som er Byrådets plan for den fysiske udvikling i kommunen. Strategien sætter den overordnede, politiske ramme for den fremtidige planlægning i kommunens byer og landsbyer.

Planstrategi 2015 var i offentlig høring frem til den 18. november 2015. I høringsperioden modtog Ikast-Brande Kommune tre høringssvar. Byrådet har vurderet, at ingen af høringssvarene gav anledning til ændringer i strategien. På nær mindre redaktionelle ændringer, er der derfor ikke foretaget nogen ændringer i den endelige strategi, siden den var i offentlig høring.

 

Læs også bilaget til planstrategien
En af de vigtigste forudsætninger for Planstrategi 2015 er, at den er skabt i dialog med dem, der bor og arbejder i byerne og landsbyerne. Du kan læse mere om, hvordan strategien er blevet til i bilaget til planstrategien eller ved at klikke her.

I bilaget kan du også se en status på kommunes udvikling de sidste år. Bilaget viser desuden, hvilke kommuneplantillæg og lokalplaner, byrådet har vedtaget siden Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i 2013.

Du kan se bilaget til Planstrategi 2015 her

  

Kontakt:

Hvis du har du spørgsmål til strategien, er du velkommen til at kontakte kommuneplanlæggerne i Planafdelingen.

Lilian Ebbesen
Planlægger og arkitekt
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

 

Byprofil Nørre Snede

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.