Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planlægning i Danmark

Det er gennem planlægningen, at gode og bæredygtige byer skabes, at grænsen mellem by og land fastholdes og en fornuftig balance mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land sikres.

Nye udstykninger ved Nørre Snede

 

Den danske planmodel bygger på debat, dialog og deltagelse, men som altid gælder det, at den fysiske planlægning til enhver tid er udtryk for den aktuelle politiske vilje. En plan gælder kun indtil man laver en ny plan. 

Staten fastlægger de overordnede retningslinier for planlægningen, mens kommunerne omsætter de overordnede retningslinier og visioner til faktisk fysisk planlægning i den enkelte kommune.

Kommunerne har med kommuneplanen kompetence til at planlægge den fysiske udvikling både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen planlægger således for hele kommunens areal.

 

Herunder kan du læse om:

 

Formålet med fysisk planlægning

Formålet med fysisk planlægning er at skabe og bevare kvaliteter i vores byområder og i det åbne land. Den fysiske planlægning fastlægger rammerne for at opføre bygninger, anvende arealer, anlægge veje m.m. Bevarelse af byernes kvaliteter, beskyttelse af landskaber og miljøhensyn indgår med stor vægt i den fysiske planlægning.

 

I Danmark foregår planlægningen på flere niveauer. Ved at klikke på de nedenstående links kommer du til Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor du kan finde en mere uddybende introduktion til de enkelte plantyper.

  • Landsplanlægning - som gælder for hele landet
  • Kommuneplanlægning - som fastlægger plangrundlaget for den enkelte kommune
  • Lokalplanlægning - som fastlægger rammerne for konkrete bygge- og anlægsprojekter i den enkelte kommune
  • Landzoneadministration - som har til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land samt medvirke til at sikre kvalitet i byer og landsbyer.

De forskellige planer er rangordnede således, at en plan af en given type ikke må stride mod planer på et højere trin. Det er alene lokalplaner, der er juridisk bindende for de enkelte grundejere.

tilbage til toppen

 

Planloven

Arbejdsdelingen og ansvaret mellem planmyndighederne er reguleret i planloven. Planlovens formål er, at planlægningen forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø.

Lov om planlægning, populært kaldet Planloven, er en dansk lov, der opstiller de grundlæggende regler som offentlige myndigheder skal følge i planlægningen herunder:

  • at forene de samfundsmæssige interesser
  • at medvirke til at værne landets natur og miljø gennem forebyggelse af forurening
  • at skabe og bevare værdifulde bebyggelser
  • at inddrage offentligheden i planlægningen

 

Hvis du vil se hele planloven, kommer du til den ved at klikke på nedenstående link:

Se planloven her

 

tilbage til toppen

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.