Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger

På denne side kan du læse om miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger (VVM). Og her kan du se de VVM-redegørelser/Miljørapporter/Miljøkonsekvensrapporter, der er udarbejdet i forbindelse med større byggeprojekter/anlæg i kommunen.

 

En Miljøvurdering eller Miljøkonsekvensvurdering (VVM) udarbejdes oftest i forbindelse med tilblivelsen af planforslag, f.eks. en lokalplan eller et tillæg til kommuneplanen for anlægsprojekter og byggeri, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

 

Hvad er en miljøvurdering

Hvis der i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan og/eller et kommuneplantillæg foretages væsentlige ændringer i den eksisterende planlægning, og ændringerne kan få en væsentlig påvirkning af miljøet, vil der blive gennemført en miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurdering af planer og programmer skal ses som en overbygning til bestemmelserne om  VVM. Miljøvurderingen foregår på niveauet før projektniveauet, før VVM, og dermed også på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocessen.

Miljøvurderingen indgår som en lovpligtig del af offentlighedsprocessen for kommunens planer, programmer og projekter i de tilfælde, hvor det antages, at planen eller projektets realisering vil have en væsentlig miljømæssig konsekvens. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser.

 

Hvad er en Miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM) 

Når anlægsprojekter og byggeri må forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal man ofte lave en miljøkonsekvensvurdering, som skal følge de gældende lovkrav i miljøvurderingsloven.

Proceduren stiller krav om at udarbejde en vurdering af anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Miljøkonsekvensvurderingen skal i offentlig høring, inden bygherren kan få en tilladelse efter miljøvurderingsloven til at gå i gang med projektet.

Udover at belyse miljøkonsekvenserne af et projekt, kan miljøkonsekvensvurderinger også undersøge alternativer eller mulige ændringer af bygherrens projekt. Samtidig er det et vigtigt formål, at proceduren giver offentligheden og myndighederne mulighed for at komme med forslag eller bemærkninger til, hvad man skal miljøvurdere for og hvilke vilkår, projektet kan realiseres under. 

Det er miljøvurderingsloven, der beskriver kravene til miljøkonsekvensvurderinger. Det er bygherren, der har ansvaret for at udarbejde miljøkonsekvensvurderingen.

  

Har du spørgsmål til miljøkonsekvensvurderinger og miljøvurderinger, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3305

Ellen Bach Fjendsbo
Planlægger
E-mail: elfje@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3310

 

Tilbage til toppen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.