Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokalplaner for Ikast-Brande Kommune

Hvad er en lokalplan

Lokalplaner fastlægger rammerne for konkrete bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Høringsperiodens længde afhænger bl.a. af sagens kompleksitet. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den lægges på ud på Plandata.dk  under Erhvervsstyrelsen og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan forhindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen giver altså IKKE grundejerne handlepligt.

Lokalplanen er opdelt i to dele - en redegørelsesdel og en del, der rummer lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen indeholder lokalplanens baggrund, forudsætning og mål, mens bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen.

Du kan se en samlet oversigt over alle vedtagne lokalplaner i Ikast-Brande Kommune på PlansystemDK - Få en samlet oversigt her 

lokalplanproces

Du kan se et detaljeret Oversigt over lokalplanprocessen her

Forslag til lokalplaner

Alle forslag til lokalplaner er fremlagt i en offentlig høringsperiode hvor du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til forslaget. Herefter behandles indsigelser og bemærkninger politisk og du kan forvente svar efter den politiske behandling.

Du kan se offentliggørelsen af alle lokalplanforslag der er i høring her

Hvis du ikke fandt den plan, du søgte, er den måske allerede endeligt vedtaget. Du kan se en samlet oversigt over alle vedtagne lokalplaner i Ikast-Brande Kommune på PlansystemDK - Få en samlet oversigt her 

 

Kontakt:

Har du spørgsmål i forhold til lokalplaner eller lokalplanprocessen, kan du rette dem til planlæggerne:

Iben Hammeleff
Planlægger og arkitekt
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger og landinspektør
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

Lindy Tanvig
Planlægger & arkitekt
E-mail: litan@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3308

Lene Thorborg
Planlægger & landinspektør
E-mail: letho@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3309

Christina Kjær Larsen
Planlægger & arkitekt
E-mail: chkla@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3313

Mette Holm
Planlægger og landskabsforvalter
E-mail: mehol@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3314

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.