Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokal Agenda 21-Strategien

Lokal Agenda 21-strategi er en strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Soldug ved Elværksøen

 

Planloven siger, at byrådet mindst hvert fjerde år skal offentliggøre en såkaldt "Lokal Agenda 21-strategi." Det er en strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Ifølge planloven skal Byrådet sende strategien i offentlig høring i mindst 8 uger - i første halvdel af den kommunale valgperiode.

 

Lokal Agenda 21 er en del af Planstrategi 2015
Ikast-Brande Byråd har besluttet at integrere Lokal Agenda 21-strategien i planstrategien.

Planstrategien er byrådets strategi for den fysiske og bæredygtige udvikling i kommunen.
I planstrategien fortæller Byrådet borgerne, hvordan de mener, at kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode.

I Planstrategi 2015 fortæller byrådet, at de vil sætte fokus på udviklingen af kommunes byer og landsbyer, når de i 2017 skal revidere den kommuneplan, som de vedtog i efteråret 2013.

Da Lokal Agenda 21-strategien er helt integreret i planstrategien har Byrådet ikke opstillet selvstændige målsætninger for en bæredygtig udvikling i kommunen. I stedet er bæredygtighed tænkt ind i udarbejdelsen af strategiens visioner og mål.

 

Planstrategien forholder sig til 5 specifikke indsatsområder: 

  • Mindskelse af miljøbelastningen
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af økologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
  • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedr. miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Du kan se Planstrategi 2015 ved at trykke her

Du kan læse mere om strategien her

 

Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du kontakte kommuneplanlæggerne:

Lilian Ebbesen
Planlægger & arkitekt
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.