Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommuneplanrammer

Mange af kommunens arealer er omfattet af rammer i kommuneplanen. Det gælder især for arealer i byerne.

Rammerne i kommuneplanen fortæller, hvordan de enkelte arealer i kommunen, kaldet rammeområder, må anvendes. Et rammeområde kan f.eks. være et konkret erhvervsområde eller et boligområde. Rammerne fastlægger det overordnede indhold af lokalplaner. Det vil sige, at der i rammerne er bestemmelser for et områdes anvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser som f.eks. højde, etageantal og bebyggelsesprocent.

Ifølge Planloven kan man ikke lokalplanlægge for områder, som der ikke er opstillet rammer for i kommuneplanen. Kommunen skal derfor fastsætte rammer for alle de områder, hvor der er en forventning om at lave lokalplaner i kommuneplanperioden. Der er dog ikke pligt til at fastsætte rammer for hele kommunens område, f.eks. for landområderne.

Rammerne danner også baggrund for Ikast-Brande Kommunens behandling af bygge- og udstykningssager i områder, der ikke er lokalplanlagte. Byrådet kan med baggrund i Planlovens § 12, stk. 3, modsætte sig, at der bliver opført bebyggelse eller ændret anvendelse for arealer, der ikke er omfattet af en lokalplan, hvis bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. 

 

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål, kan du rette dem til kommuneplanlæggerne i Planafdelingen:

Lilian Ebbesen
Planlægger og arkitekt 
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.