Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

Forsidebanner 460 Px Til Hjemmeside
 

Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er en digital kommuneplan, som du finder på følgende adresse:

www.kommuneplan.ikast-brande.dk

Forsidebanner 200 Px Til Hjemmeside

 

Byrådet har vedtaget Kommuneplanen den 11. september 2017.  Planen er offentligt bekendtgjort den 27. september 2017.

Byrådet godkendte den 24. april 2017 et forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Forslaget med tilhørende miljøvurdering var i offentlig høring i perioden fra den 24. maj til den 19. juli 2017.  I høringsperioden modtog kommunen 12 høringssvar med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslaget. Du kan se administrationens vurdering af de indkomne høringssvar og byrådets beslutning her.

 

Din kommune har en plan for udviklingen af by og land

Hvert 4. år vedtager Ikast-Brande Kommunes Byråd en ny kommuneplan, der fortæller, hvordan din kommune skal udvikle sig de næste 12 år.

I kommuneplanen kan du blandt andet se, hvilke muligheder byerne og landsbyerne har for at udvikle sig, og hvor du kan opføre boliger og erhverv. Du kan også se, hvor du kan rejse skov, og hvilke naturområder og kulturhistoriske værdier, vi skal passe på.

I planen finder du byrådets bestemmelser og retningslinjer inden for en række temaer:

 • Byudvikling
 • Erhverv
 • Landsbyer
 • Bæredygtighed
 • Landbrug
 • Energi
 • Natur
 • Landskab
 • Kulturspor
 • Friluftsliv
 • Trafik og teknik
 • Kommuneplanrammer

Det er nemt at finde oplysninger i kommuneplanen - uanset om du er rådgiver, ejendomsmægler, organisation, projektudvikler, virksomhed, eller privat person. Klik på den knap på forsiden, der passer bedst til dig, og du er straks videre til de relevante informationer.

 

Det betyder planen for dig

Kommuneplanen indeholder bestemmelser og retningslinjer for de forskellige arealer i kommunen. Der er bl.a. bestemmelser for boligområder og erhvervsområder i byerne og landsbyerne. I planen kan du derfor se, hvordan du kan benytte din ejendom, og hvordan din nabo kan benytte sin.

 

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående tilladelse til aktiviteter, som er i strid med kommuneplanen, og der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i kommuneplanen. Det giver derfor ikke mening at tale om at dispensere fra kommuneplanen.

Bestemmelser i planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver Byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse, hvis ønskerne er i strid med bestemmelser i kommuneplanen. Kommuneplanen skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dvs. annonceret på kommunens hjemmeside.

Kommuneplan 2017-2029 blev offentligt bekendtgjort den 27. september 2017.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver Byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for Byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel. Bestemmelsen betyder, at kommunalbestyrelsen ikke behøver at nedlægge forbud efter planlovens § 14 og tilvejebringe lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig den kommuneplanstridige bebyggelse eller anvendelse.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3305

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail:  jaive@ikast-brande.dk 
Direkte: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.